نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب غولهاي كلاسيك روانشناسي

تومان 18,000

كتاب غولهاي كلاسيك روانشناسي،اثر تام باتلر -بودن،ترجمه مهدي قرچه داغي،انتشارات آسيم

برگرفته از 50 كتاب برتر روانشناسي

در كتاب غولهاي كلاسيك روانشناسي،اثر تام باتلر؛به بررسي 50 كتاب برتر روان شناسي پرداخته ميشود.وآثار وايده هاي بزرگان اين علم مورد بررسي اجمالي قرار مي گيرد .

در اين كتاب نظرات بزرگاني مانند فرويد ،آدلر،يونگ ،اسكينر ،ويليام جيمز،پياژه ،پاولف، از نسل قديمي تر و گيلبرت،گاردنر، گلمن ،سليگمن، از نسل جديد تر  وساير ين مورد تعبير وتفسير قرار گرفته است .

در نگارش اين كتاب ،سعي شده تا كتاب ؛روانشناسي براي غير روان شناسان لحاظ گردد.اينها همه كتابها ومطالبي هستند كه همه مي توانند بخوانند ودرك كنند.

مخاطبان كتاب اشخاص غير متخصص هستند.علاوه بر روان شناسان ،آثاري از از متخصصان ،اعصاب ،روانپزشكان ،زيست شناسان ،متخصصان ارتباطات وروزنامه نگاران درج گرديده است.

 • كتاب غولهاي كلاسيك روانشناسي،اثر تام باتلر -بودن،ترجمه مهدي قرچه داغي، انتشارات آسيم
 • 978-964-418-553-3
 • متون روانشناسي
 • روانشناسي
 • رقعي
 • شوميز
 • 1394
 • دوم
 • 376
 • فارسي
 • 18000تومان
مــزایا
مــعایب