نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب درمان كامل لكنت زبان

تومان 8,800

كتاب درمان كامل لكنت زبان،اثر فيليپ ج.روبرتس،ترجمه دكتر جمشيد پور قريب،انتشارات رشد

در كتاب درمان كامل لكنت زبان؛فيليپ ج.روبرتس،مهندس كامپيوتر ،كه خود مدتها با  عارضه لكنت مواجه بوده واز آن رنج مي برده بالاخره توانسته اين نارواني در گفتار يا گير كردن زبان را برطرف كند.

وي از تجارب شخصي وروشهايي عملي كه از جديد ترين متدهاي درماني گرفته شده واز منابع معتبر است با ما سخن مي گويد: 

در اين كتاب جنبه هاي پيچيده وفني توليد گفتار به زبان ساده نوشته شده است تا همگان بتواننداز آن استفاده كنند.

تمرين هاي ارائه شده  به گونه اي هستند كه براحتي مي توان آنها  را اجرا كرد.

تمرين ها  گام به گام واز ساده به مشكل ،طوري طراحي شده اندكه انگيزه وعلاقه خواننده را در پي گيري واجراي تمرينها ،افزايش ميدهد.

نخستين بخش كتاب در مورد توصيف نظري لكنت است .اين بخش اطلاعات اساسي مربوط به كنترل لكنت را در اختيار شما قرار خواهد داد.

شما ياد مي گيريد كه لكنت پديده اي پيچيده است كه به دستگاه گفتار شما محدود نميشود .پديده لكنت تمام رفتار ها را هم در بر مي گيرد وچنانچه بخواهيد لكنت را بصورت پايدار كنترل كنيد ،بايد اين رفتارها به ترتيبي تغيير پيدا كنند.

دومين بخش اين كتاب شامل 30 تمرين ميباشد كه به منظور كنترل شما در نظر گرفته شده اند.

اين تمرين ها به دو دسته تقسيم ميشوند:دسته نخست بطور مستقيم در مورد فرآيند گفتار ،ودسته ي دوم در مورد رفتارهاي گوناگون وابسته به لكنت است.

احتمال دارد كه پيش از انجام تمرين ها به گفتار روان دست يابيد وچنانچه به گفتار روان دست يافتيد پيشنهاد ميشود كه كار روي بقيه تمرين ها را ادامه دهيد.

دستيابي به گفتار روان كار دلهره آوريست ،ولي حفظ گفتار روان نيز آسان نيست. 

پس از اينكه به گفتار روان دست يافتيد ؛احتمال اينكه دير يا زود لكنت شما برگردد ،بسيار زياد است .

تمرين هاي موجود در اين كتاب نه تنها به شما كمك خواهند كرد تا روان صحبت كنيد ،بلكه در حفظ ونگهداري گفتار روان نيز به شما كمك ميكنند.

 • كتاب درمان كامل لكنت زبان،اثر فيليپ ج.روبرتس،ترجمه دكتر جمشيد پور قريب، انتشارات رشد
 • 978-9647-7537-95-6
 • لكنت زبان
 • روانشناسي
 • وزيري
 • شوميز
 • 1392
 • سوم
 • 192
 • فارسي
 • 8800تومان
مــزایا
مــعایب