نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب كاربرد هوش هيجاني در محيط كار

تومان 12,500

كتاب كاربرد هوش هيجاني در محيط كار ، اثر دانيل گيلمن،ترجمه نسرين پارسا، انتشارات رشد

در اين كتاب دانيل گيلمن به درك درستي از هوش هيجاني وكاربرد آن در محيط كار ما را رهنمون ميكند:

در قوانين جديدي كه براي پيشرفت افراد  وارتقا سازمانها در محيط كار تدوين شده ،علاوه بر تخصص فني وشغلي كه امري بديهي محسوب ميشود ،از نوعي توانايي ديگر هم سخن به ميان آمده است كه بر ويژگي هاي فردي ،فرد مثل انطباق پذيري ،همدلي ،ابتكار  وقدرت اقناع ، تاكيد دارد.كه در واقع مكمل توانايي فني فرد محسوب ميشود وبدون آن فرد از كار بازمانده  واز گردونه خارج ميشود.

در زبان جامعه شناختي به آن مهارتهاي نرم گفته ميشود وتعبير جديد آن به هوش هيجاني اطلاق ميشود.

مهارتهاي نرمSOFT SKILLS،براي توصيف هوش هيجاني فرد بكار ميرود وبه مجموعه اي از ويژگي هاي فردي ومهارتهاي ميان فردي اطلاق ميشود؛مانند خصلت هاي پسنديده اجتماعي ،توانايي برقراري ارتباط ،توانايي رهبري كردن ،جهت گيري خدمت رساني ،انجام دادن كار گروهي ،خوب گوش كردن ،همدلي كردن ،خود آگاهي ،قدرت بيان،عادتهاي فردي ،رفتار دوستانه وخوش بيني و... ،كه برحسب  ميزان برخورداري از اين صلا حيتها  افراد از يكديگر متمايز ميشوند.

مهارتهاي نرم مكمل مهارتهاي سخت ؛يعني بخش فني يك پيشه است.در بعضي از حرفه ها ،مانند وكالت ،در دراز مدت ،مهارتهاي نرم از ساير مهارتهاي حرفه اي اهميت بيشتر ي مي يابند.

اين كتاب ،شناخت دقيق تري  از استعداد هاي بشري با نام هوش هيجاني در اختيار ما قرار ميدهد .توانايي كه در مدرسه آنرا نياموخته ايد ولي در زندگي ، وكارسازماني وايجاد كار گروهي و هم چنين موفقيت در كسب وكار نياز وافري به آن خواهيد داشت.

اين شيوه از هوش نوعي ديگر از باهوش بودن را به شما يا دآور ميشود كه از جنس كسب موفقيتهاي درسي وتحصيلي با نمره عالي نخواهد بود . وبا قضاوني كه از كارآمدي شما در زندگي اجتماعي وكاري بعمل مي آيد ارتباط مستقيم دارد.

 • كتاب كاربرد هوش هيجاني در محيط كار، اثر دانيل گيلمن،ترجمه نسرين پارسا،انتشارات رشد
 • 964-2802-70-8
 • هوش هيجاني
 • روانشناسي
 • وزيري
 • شوميز
 • 1391
 • اول
 • 456
 • فارسي
 • 12500تومان
مــزایا
مــعایب