نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب آغوش درماني

تومان 13,000

كتاب دوجلدي آغوش درماني ،اثر كتلين كيتينگ،ترجمه اميرحسين مكي،انتشارات آريا گهر

زبان شگفت انگيز آغوش

در مجموعه دوجلدي آغوش درماني ،با انواع تكنيك هاي آغوش گيري  از منظر يك روشي ساده براي حمايت ،التيام ،شفا و  رشد كه نتايج ملموسي دارد سخن به ميان مي آيد.

آغوش گيري در والاترين مرتبه ي خود يك هنر محسوب ميشود  وهم چنين يك دانش است.

در عصري كه انسان اسير تكنولوژِي شده واز خود واطرافيانش غافل مانده،ابزاري همچو آغوش گيري ،عشق ورزيدن ،محبت وهمدلي به همراه مي آورد. كه نتايج آن خيره كننده والتيام  بخش خواهد بود.

آغوش ،نيرويي شگفت انگيز در بر دارد وهمانطور كه از نامش پيداست درماني است براي دردها ومرهمي براي زخمهاي روحي ورواني .

آغوش درماني همواره عاري از جنبه هاي جنسي وشهواني است .آغوشي كه به قصد حمايت ،دلداري وهمدردي وقوت قلب عرضه ميشود با هم آغوشي كه به قصد معاشقه ولذت جنسي باشد  كاملا متمايز است.

آغوشي كه در اين كتاب به آن ياد ميشود آغوشي پاك ،مقدس وداراي حرمت است.

 • كتاب دوجلدي آغوش درماني ،اثر كتلين كيتينگ،ترجمه اميرحسين مكي، انتشارات آريا گهر
 • 978-600-7632-02-4
 • آغوش گيري -آغوش درماني
 • روانشناسي
 • جيبي
 • شوميز
 • 1395
 • سوم
 • 176
 • فارسي
 • 13000تومان
مــزایا
مــعایب