نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب رهايي سريع از هيجانات ناخوشايند

تومان 15,000

كتاب رهايي سريع از هيجانات ناخوشايند

كتاب رهايي سريع از هيجانات ناخوشايند،اثر دكتر احمد حلت -فرامرزكوثري-حميد كوثري،انتشارات آريا گهر

با تكنيك هاي درمان هيجان مدار

از سري مكالمات استاد ومبتدي

كتاب رهايي سريع از هيجانات ناخوشايند،اثر دكتر احمد حلت -فرامرزكوثري-حميد كوثري ،كتابيست كه از منظري متفاوت شما را با نزديك ترين هم نشين شبانه روزي خودتان ،يعني حس وهيجان وعاطفه وخلق روبرو ميكند وشيوه هاي مختلف مديريت  وتنظيم ومهار هيجان براي برقراري ارتباط موثر با خود وديگران را به شما آموزش ميدهد.

از كودكي به ما گفته اند كه هيجان هاي اصلي وهمگاني در وجود بشر يعني ترس ،تعجب ،خشم ،نفرت ،ناراحتي  وشادي در مقامي پست تر وبسيار پايين تر از عقل وشناخت قرار دارند وهرگز نبايد آنها را جدي گرفت!وجالب اينكه 

كه اين شش هيجان اساس زبان غير كلامي قابل درك همه ي مردم جهان را تشكيل ميدهند. و تمام انسانها در تمام اعصار،به راحتي اين 6 هيجان را در چهره واندام خود وديگران مي فهمند ومي شناسند.

در حاليكه زبان كلامي كه محصول مستقيم شناخت (شناخت درماني ) است هنوز نتوانسته است به اين سطح از ياد گيري برسد. 

همانطور كه رويكرد شناخت درماني  مدتهاست  ،بر رفتار درماني پيشي گرفته است،هيجان درماني هم عرصه  هاي گسترده تري نسبت به شناخت درماني پيشروي ما مي گشايد.

 • كتاب رهايي سريع از هيجانات ناخوشايند،اثر دكتر احمد حلت -فرامرزكوثري-حميد كوثري، انتشارات آريا گهر
 • 978-600-94104-5-3
 • تكنيك هاي درمان هيجانات ناخوشايند
 • روانشناسي
 • رقعي
 • شوميز
 • 1393
 • اول
 • 200
 • فارسي
 • 15000تومان
مــزایا
مــعایب