نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب كلنجارهاي ذهني

تومان 21,000

كتاب كلنجارهاي ذهني

كتاب كلنجارهاي ذهني،اثر دكتر ديويد جي.ليبرمن،ترجمه هانيه حق نبي مطلق-اميرحسين مكي،انتشارات  آريا گهر

يك صد چراي رايج،آزار دهنده ومخرب

كتاب كلنجارهاي ذهني،اثر دكتر ديويد جي.ليبرمن ،به واقع كتابي است كه ميتواند به خود درمانگري براي رفع  بيشتر عادتها ي مخرب وناهنجاري هاي رفتاري ما كمك كند .

دكتر ليبرمن يكي از متخصصان پر آوازه روانشناسي در ايالات متحده  وجهان محسوب ميشود وبرنامه هاي تلويزوني پر مخاطبي  را به نمايش گذاشته است.

وي خالق آثار ارزشمندي در سطح جهاني مي باشد كه د رايران هم بعضي از مهمترين آنها به نشر رسيده است:

-كتاب روشهاي جذب ومتقاعد كردن ديگران 

-كتاب هوشيار باشيد وفريب نخوريد

-آيين صلح ودوستي

-ذهن ديگران را بخوانيد

وقتي خدا در مانگر تو باشد

اين كتاب به ما مي گويد كه چگونه  از قيد 100باور ورفتار وعادت غلط و ناسالم رها شويد وخود را از زندگي مشروط نجات بخشيد .وبه جاي زنده بودن وادامه زندگي يكنواخت ،زندگي كنيد وبقول ايشان براي زندگي  كردن مهيا شويد.

با خواندن اين كتاب به آن طراوت وسرزندگي كه مي خواهيد، خواهيد رسيد.

فروشگاه اينرنتي پرسي نيك

سایر کتاب های نویسنده:

 • كتاب كلنجارهاي ذهني،اثر دكتر ديويد جي.ليبرمن،ترجمه هانيه حق نبي مطلق-اميرحسين مكي، انتشارات آريا گهر-افق دور
 • 978-600-9281-3-9
 • عادات ورفتارهاي مخرب
 • روانشناسي
 • رقعي
 • شوميز
 • 1394
 • چهارم
 • 496
 • فارسي
 • 21000تومان
مــزایا
مــعایب