نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب بي شعورهاي پوست كلفت را بشناس

تومان 14,900

كتاب بي شعورهاي پوست كلفت را بشناس،اثر خاوير كرمنت،ترجمه نفيسه معتكف،انتشارات نسل نوانديش

راهكارهاي عملي براي با وجدانها در مقابله با بي شعورها

دركتاب بي شعورهاي پوست كلفت را بشناس، خاوير كرمنت از يكي از بزرگترين دردهاي جوامع بشري به نام بي شعوري سخن ميگويد:

خواندن اين كتاب  وپي بردن به اين نكته كه چطور سوپر بي شعورهاي  تهديدي براي جامعه  به حساب مي آيند  ،دل وجرات ميخواهد .

بي اعتنايي ،نپذيرفتن ،ياوه گويي ،حرف مفت زدن ،وعده  ووعيد ،تقيه كردن ودروغ هاي شاخدارشان شهامت ميخواهد.

بي شعوري از ميان رفتني نيست .اگر تمايل داشته باشي كه متحولش كني،فقط مي تواني بر آن غلبه كني.

وقتي يك آدم بي شعور به تو مي گويد خودش مي فهمد كه چه چيزي بهترين است ،بايد سر او داد بزني وبگويي برو كشكت را بساب.تو فقط يك بي شعور عوضي هستي.

شما در اين كتاب با دوز وكلك هاي بي شعورهاي عوضي آشنا مي شويد .با شرح وتفصيل در مورد بي شعورها ،آدمهاي شرافتمند ياد ميگيرند كه نگذارند بي شعورها شستشوي مغزي اشان بدهند.

هدف من اين است كه آبروي جماعت بي شعور را ببرم.

مطابق انتظارم ايده ها وحقايق مستند اين كتاب باعث شوك ونگراني افراد شرافتمند با وجدان ميشود .به هر حال اين جرياني است كه بايد بازگو شود.

 • كتاب بي شعورهاي پوست كلفت را بشناس،اثر خاوير كرمنت،ترجمه نفيسه معتكف،انتشارات نسل نوانديش
 • 978-964-2366-95-9
 • خودشناسي-شخصيت
 • روانشناسي
 • رقعي
 • شوميز
 • 1395
 • پنجم
 • 245
 • فارسي
 • 14900تومان
مــزایا
مــعایب