نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب شناخت درمانی روان شناسی افسردگی

تومان 25,000

کتاب شناخت درمانی روان شناسی افسردگی اثر دیوید برنز ترجمه مهدی قرچه داغی نشر دایره

قانون  و شناخت شخصیت وتغییر آن

این کتاب خیلی مهمتر،حیاتی تر،موثرتر،وکارسازتر از آن است  که بنظر می آید.

کتاب  یعنی حال "انسان وافسردگی" ، نه تنها ازجنبه روانی ،بلکه  ازنظر اجتماعی وفرهنگی،به خصوص جامعه شناسی ،فلسفه  ومنطق دارای  اهمیت وکاربرد می باشد .ودر شناخت شناسی وروش تحقیق به جویندگان این راه کمک های شایانی می کند.

اگر کتابی روحیه ساز برای هدیه دادن میخواهید ،اگر کارهای خود را ازروی اجبار انجام میدهید  ومعتقدید کارهایتان بی ارزش است واگر باور داریدکه ناخواستنی هستیدوبه این سبب از ایجاد رابطه نزدیک با دیگران دوری می کنید واگر خودرا بازنده می بینید واگر بعنوان دانشجوی رشته روان شناسی،مددکاری،علوم تربیتی ومدیریت ،کتابی کلیدی وعمده در روان شناسی احتیاج دارید.

واگر در محیط  کاری وروابط انسانی نگران وعصبی هستید واگر فکر می کنید زندگی همین است وانسان نمی تواند تغییر کند،اگر در رابطه با خانواده وبویژه کودکان  مشکلاتی دارید  واگر بعنوان یک روانشناس از کار نظری خسته شده اید ودر مقام یک روان پزشک غیر ازدارو  دادن در جستجوی راه های دیگری هستید ووقت تحقیق  ومطالعه زیادندارید.

بدون تردید ،این کتاب شما را دراجرای خواسته هایتان کمک خواهد کرد.

 • کتاب شناخت درمانی روان شناسی افسردگی اثر دیوید برنز ترجمه مهدی قرچه داغی نشر دایره
 • 978-964-90261-5-2
 • افسردگی
 • روان شناسی
 • رقعی
 • شومیز
 • 1394
 • بیست وپنجم
 • 448
 • فارسی
 • 25000تومان
مــزایا
مــعایب