نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب روان شناسي خلاقيت سايكوسيبر نتيك اثر ماكسول مالتز

تومان 19,500

كتاب روان شناسي خلاقيت سايكو سيبر نتيك اثر ماكسول مالتز مترجم مهدي قراچه داغي

نويسنده كتاب  روان شناسي خلاقيت ،ماكسول مالتز،هدف اصلي خود، از نگارش اين كتاب را، پاسخ  به رفع  نياز شديد مردم به رهايي از پوچي  واحساس بيهودگي ميداند.

بايد براي توده هاي عظيم مردم كه به پوچي وبيهودگي مبتلا شده اند فكري كرد.بايد براي  باز گردانيدن احساس ارزشمند بودن ،آنها را ياري كرد.

بايد كاري كرد كه  تا عزت نفس از دست رفته خود را باز يابند.

از اهداف كتاب ،اثبات اين نكته است كه لزومي به پس نشيني از زندگي وروي آوردن به انگاره هاي منفي نيست.

مردم بايد بفهمندكه اگر هدف معني داري داشته باشند وبا برنامه اي حساب شده براي تحقق اين اهداف حركت كنند،زندگيشان معنا ومفهوم پيدا ميكند.

بايد بفهمند كه زندگي چيزي بيش از توالي 24 ساعت پوچ وبي معني است .همه مردم بايد بفهمند كه زندگي خلاق از همين حالا شروع ميشود.

دشمن اصلي مردم وزندگي موفق انگاره هاي انفعالي است كه گريبانگير مردم ميشود تا خود را  موجوداتي خوار وخفيف ببينند كه در نهايت تماشاگر بي اختيار گذشت ايام عمر هستند.

نيرويتان را براي رسيدن به هدفهاي مولودي بسيج كنيد ،كه در كتاب از آن  به مغهوم سايكو سيبر نتيك  ياد شده است.

 • كتاب روان شناسي خلاقيت سايكو سيبر نتيك اثر ماكسول مالتز مترجم مهدي قراچه داغي
 • 978-600-1301-30-8
 • خلاقيت
 • روانشناسي
 • رقعي
 • شوميز
 • 1394
 • دوازدهم
 • 334
 • فارسي
 • 19500
مــزایا
مــعایب