نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب گانگ هو مدیریت شگفت انگیز

تومان 9,900

کتاب گانگ هو ،مدیریت شگفت انگیز

کتاب گانگ هو ،مدیریت شگفت انگیز،نوشته کنت بلانچارد-شلدون بالز،مترجم صدیقه ابراهیمی (فخار)-انتشارات نسل نواندیش

گانگ هو در زبا ن سرخ پوستی به معنای مشتاق  وپرشور است.

کنت بلانچارد خالق اثر ارزشمند مشتریان دو آتشه ،دست به تدوین کتابی با همکاری خانم پگی سینکلر میزند که در واقع  مکمل این کتاب به شمار میرود.خانم پگی سینکلر اسطوره ای بود که توانسته بود با سرپرستی شرکتی که دربین 32 کارخانه بدترین وضعیت را داشت ،آنرا به یکی از بهترین واحدهای کشورش تبدیل کند.

کتاب گانگهو مدیریت شگفت انگیز بصورت داستان وار  به رشته تالیف درآمده ودر آن بما یاد میدهد که چگونه کارکنانمان را به سازمانی که در آن کار میکنند علاقمند ودل بسته کنیم.

بعضی از سازمانها سعی میکنند با کارکنان خسته ؛بی روحیه وحتی آزرده ودلخور ،دایره ای از  خدمات علاقمند کردن کارکنان ایجاد کنند.

اما طرح شان به شکست منجر میشود .بدتر از اینکه تنفر کارکنانشان از کار افزایش می یابد. وچه روزها ،یا دست کم چه هشت ساعتهای هدر شده ای دارند.

کارآیی،بهره وری ،ابتکار ،خلاقیت ،خدمات پس از فروش  وجذب مشتریان ،همه به یک چیز برمی گشت .وآن افراد ونیروهای آماده ،علاقمند ،توانا ومشتاق فعالیتهای تازه وهمکاری با یکدیگر در راستای کامیابی مشترک.

کوتاه سخن چیزی که میشود از آن با نام کارکنان دوآتشه نام برد.

 • کتاب گانگ هو ، مدیریت شگفت انگیز، نوشته کنت بلانچارد-شلدون بالز، مترجم صدیقه ابراهیمی (فخار)-انتشارات نسل نواندیش
 • 964-5885-38-8
 • انگیزش در کار
 • مدیریت
 • رقعی
 • شومیز
 • 1394
 • نهم
 • 180
 • فارسی
 • 9900تومان
مــزایا
مــعایب