نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب مدیریت راهبردی نام تجاری

تومان 15,000

کتاب مدیریت راهبردی نام تجاری

هزاران شرکت اینک اعتقاد دارند که نام های تجاری با ارزش ترین دارایی های آنان محسوب می شوند. اما اغلب اوقات ساختن نام تجاری تصمیمی صرفا تاکتیکی است که به بعد موکول می شود.

کتاب « مدیریت راهبردی نام تجاری » به صد ها مثال و مطالعه موردی از سراسر جهان، به اصل ماهیت و فرهنگ ساختن نام تجاری می پردازد و فلسفه ای کلی برای تمامی جنبه های مدیریت نام تجاری مهیا می سازد. کاپفرر در این کتاب تبیین می کند که موفق ترین مدیران نام تجاری، دی پی یافتن فرصت های جدید و بازار های تازه از میان پدید های انفجاری نام گذاری تجاری جهانی هستند.

 

درباره ی نویسنده:

ژان نوئل کاپفرر، نویسنده ی کتاب یک شخصیت شناخته ی شده ی بین المللی در حوزه ی نام های تجاری و بازاریابی نام تجاری است. کاپفرر استاد درس راهبرد بازاریابی در دوره های کارشناسی ارشد است.

وی مشاور رسمی شرکت های مختلف در ایالات متحده است. او نویسنده ی شش کتاب و مقالات متعدد درباره ی نام گذاری تجاری، تبلیغات و ارتباطات است.

 • مدیریت راهبردی نام تجاری
 • 964-94353-9-5
 • مدیریت - تبلیغات
 • ژان نوئل کاپفرر
 • سینا قربانلو
 • مبلغان
 • 1394
 • سوم
 • 326
 • فارسی
 • 15000
مــزایا
مــعایب