نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب مدیریت سازمان ها در شرایط پیچیده

تومان 26,000

کتاب مدیریت سازمان ها در شرایط پیچیده

کتاب « مدیریت سازمان ها در شرایط پیچیده » به بحث و بررسی درباره ی فرآیند مدیریت استراتژیک سازمان ها در شرایط پیچیده پرداخته است و موضوعات مهمی چون: اندیشه ی پارادایمی در تئوری سازمان ها و مدیریت، بنیان های فلسفی اندیشه پیچیدگی، نظریه ی آشوب، نظریه ی پیچیدگی، استراتژی سازی در محیط های پیچیده و .... را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

این کتاب می تواند به عنوان منبعی کامل برای دروس: مدیریت استراتژیک در شرایط پیچیده و مدیریت استرتژیک پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و همچنین دروس: فلسفه ی علم و استراتژی های بازرگانی در مقطع دکتری مدیریت استرتژیک به کار گرفته شود.

  • مدیریت سازمان ها در شرایط پیچیده
  • 978-964-2614-99-8
  • مدیریت سازمانی
  • دکتر وحید خاشعی - عطاالله هرندی
  • مبلغان
  • 1395
  • اول
  • 328
  • فارسی
  • 26000
مــزایا
مــعایب