نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب واسپاری کار ها

تومان 4,500

کتاب واسپاری کار ها

آیا پوشه ی کار های در دست اقدام روی میز شما، همیشه پر است؟ آیا مرتبا برای انجام اموری که فقط شما می توانید به انجام برسانید، اضافه کاری می کنید؟ اگر چنین است شما باید از واسپاری برخی از بار کاری خود، بهره گیرید. این کتاب به شما نشان می دهد که چگونه :

1- تعیین کنید که مسئولیت کدام کار ها را واگذار کنید.

2- یک تکلیف را تعیین کنید و پیشرفت آن را زیر نظر گیرید.

3- تکلیف را به روشنی تبیین کنید و برای تکمیل موفقیت آمیز کار، منابع مورد نیاز را فراهم آورید.

 

 • واسپاری کار ها
 • 978-964-2614-53-0
 • تفویض اختیار
 • گروه نویسندگان
 • سینا قربانلو
 • مبلغان
 • 1394
 • سوم
 • 86
 • فارسی
 • 4500
مــزایا
مــعایب