نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب رهبري

تومان 11,000

كتاب رهبري ؛اثر برايان تريسي،ترجمه نجمه كارگر خرم آبادي،انتشارات آبشامه

در این کتاب می خواهیم درباره رهبری عملگرا، وافرادی صحبت کنیم که عامل رویدادها هستند.

جامعه ما به رهبری نیاز دارد.خانه ،سازمان ،مجامع خصوصی وعمومی  وکسب وکارها به رهبری نیاز دارند.اکنون بیش از هر زمان دیگری به رهبری نیاز داریم.

ما به رهبرانی تعاملی که کار را با دیگران وتوسط دیگران انجام میدهد. و همچنین به رهبرتحول ساز ، که رهبری مسیر ساز ودیدگاه ساز است  والهام بخش افراد است نیاز داریم.

یکی از دلایلی که افراد به کار سازمانی می پیوندند رهبری آن است.

دو تعریف از رهبری در سازمانهای تجاری وجود دارد:

رهبری توانایی گرفتن عملکرد فوق العاده از آدمهای معمولی است وتعریف دیگر رهبری توانایی یافتن پیروان است.

امروزه آن رهبری که منشا آن جایگاه  پول وقدرت است عمر کوتاهی دارد.

رهبری پایدار در جایی پذیرنده  است که مردم تصمیم می گیرند از مسیر ،راهنمای ها ودیدگاه شخص دیگری پیروی کنند.

بعبارت دیگر ،این شکل داوطلبانه پیروی است که بهترین رهبران زمان مارا مشخص میکند.

 • كتاب رهبري ؛اثر برايان تريسي،ترجمه نجمه كارگر خرم آبادي، انتشارات آبشامه
 • 978-600-7669839
 • رهبري
 • مديريت
 • رقعي
 • شوميز
 • 1394
 • اول
 • 108
 • فارسي
 • 11000تومان
مــزایا
مــعایب