نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب اتاق فكر

تومان 20,000

كتاب اتاق فكر وابر فرا نهاد مركز مشاركت صنعت ساخت،تاليف مهندس علي رجبي ابهري،انتشارات ستوس

شيوه طراحي ،راه اندازي وراهبري

در كتاب اتاق فكر وابر فرا نهاد مركز مشاركت صنعت ساخت(اعم از توليد،بازرگاني،طراحي،نظارت ،تجهيز ،تاسيس،طراحي ومديريت) ،شما با چالش هاي صنعت ساخت وراهكارهاي عبور از اين موانع بوسيله برگزاري اتاق فكر ومركز مشاركت پرداخته ميشود.

در بسياري از موارد مهارتهاي لازم بطور مفصل ودقيق براي استفاده خواننده تبين شده است واميد نويسنده ،مهندس علي رجبي ابهري بر اين است كه اين هدايتگري موجب حضور شركتهاي معظم ايراني در بازارهاي بين المللي واختصاص سهم قال قبولي از اقتصاد جهاني به خود باشد.

امروزه بسياري از كشورها ،همانند كشور هند با يك سرمايه گذاري 5 ساله در تربيت 250 نفر جهت راه اندازي مراكز مشاركت ؛ساليانه ظرفيتي معادل 50 ميليارد دلار از جمعيت  خود را جذب وبه پروژه اي عمراني هدايت مي كند.

به شما مدير وكارشناس ارجمند توصيه ميكنم كه براي طراحي ،راه اندازي وراهبري اتاق فكر ومركز مشاركت خود از مشاوران تخصصي كمك بگيريد.

 • كتاب اتاق فكر وابر فرا نهاد مركز مشاركت صنعت ساخت،تاليف مهندس علي رجبي ابهري ،انتشارات ستوس
 • 978-600-6703-25-1
 • مديريت صنعتي
 • مديريت
 • رقعي
 • شوميز
 • 1393
 • اول
 • 184
 • فارسي
 • 20000تومان
مــزایا
مــعایب