نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب قابلمه را فراموش کن

تومان 32,900

کتاب قابلمه را فراموش کن

کتاب قابلمه را فراموش کن ،اثر هلموت واند میکر،ترجمه سید ماشاله فرخنده(کشفی)

اگر می خواهی سالم شوی ؟

وعمر طولانی داشته باشی!

دکترهلموت واندمیکر در کتاب قابلمه را فراموش کن؛حاصل تجربیات 40 ساله خود را درباب تغذیه تحت اختیار ما قرار میدهد.وتوانسته اند بسیاری از بیماری های خود ودیگران را با همین شیوه تغذیه درمان کند.

اصل کتاب آلمانی است وکتاب از زمان نشردر سال 1991 با استقبال جهانی مواجه شده است وقادر بوده با روش تغذیه سالم ومناسب ،در کم کردن دردها ورنج های آدمها نقش بزرگی ایفا کرده وحرفهای زیادی برای گفتن داشته  باشد.

وی معتقد است تغذیه وتندرستی فقط در 2 جمله زیز خلاصه میشود:

1- علت تمام بیماری ها فقط یک چیز است :مسموم شدن بدن

2-برای سالم شدن فقط یک راه وجود دارد :رفع مسمومیت

پختن غذا آنها را مسموم میکند.وخواص شیمیایی آنها ازطریق پختن تغییر میکند و محیط اسیدی ایجاد کرده وبرای بدن سمی وغیر استفاده میشوند.

عوامل دیگری که در تندرستی وسلامت ما نقش موثر ایفا می کنند عبارتند از :هوای تازه ،آفتاب ،آب تمیز ،استراحت وفعالیت مداوم

رفع مسمومیت تنها ازطریق  مصرف غذای زنده یا قلیایی که در میوه ها وگیاهان خوراکی وجود دارد ممکن است.

تنها علت تمامی ناتوانی ها وضعف های جسمی وروحی روانی ما؛انهدام ونابودی مواد حیات بخشی است که سلامت ما را تامین میکند .

وی در این کتاب هنر تغذیه سالم واستفاده از میوه های تازه را به ما یاد میدهند  وبقول خودشان راه برون رفت از فرهنگ مبتذل تغذیه کنونی  را بما توصیه وتاکید می کنند.

 • کتاب قابلمه را فراموش کن ،اثر هلموت واند میکر، ترجمه سید ماشاله فرخنده(کشفی)
 • 978-964-412-152X
 • خامخواری-گیاهخواری
 • عمومی
 • رقعی
 • شومیز
 • 1395
 • دهم
 • 532
 • فارسی
 • 32900تومان
مــزایا
مــعایب