نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب جامعه شناسي به زبان ساده

تومان 14,500

كتاب جامعه شناسي به زبان ساده

كتاب جامعه شناسي به زبان ساده،كه به همت  دكتر صادق زيبا كلام استاد دانشگاه تهران وبا همكاري جمعي از دانشجويان ايشان وانتشارات روزنه به رشته تحرير در آمده ،سعي دارد علم جامعه شناسي را به زباني ساده وقابل فهم ودرك  در اختيار خوانندگان خود قراربدهد.

ايشان معتقدند علم جامعه شناسي مثل ساير  شعبه ها وشاخه هاي علوم انساني از غرب وارد ايران شده است .واز صدر تا ذيل جامع شناسي كه در مملكت ماتدريس ميشود يا بصورت كتاب چاپ شده است ؛برگرفته از منابع غربي است.

والبته ايرادي به اين امر نيست .ومشكل از آن جايي شروع ميشود كه ترجمه هاي كتابها به فارسي ،جمله جمله بوده ودر نهايت متني ترجمه شده كه به لحاظ مفهومي گنگ  وقابل درك نيست ومي بايست خواننده بارها وبارها آنرا بخوانند تا شايد درك درستي از منظور نويسنده بيابد.

ترجمه ،اغلب توسط مترجمان حق الزحمه اي صورت مي گيرد كه اين واقعيت تلخ را رقم زده اند كه مترجم معناي مفهومي كتاب را به واقع درك نكرده اند.

پس بر آن شديم كتابي كه مطالب  ومتون آن از  كتابهاي ديگر استخراج شده با ترجمه اي قابل فهم در اختيار علاقمندان جامعه شناسي قرار دهيم.

 • كتاب جامعه شناسي به زبان ساده ،تاليف دكتر صادق زيبا كلام،انتشارات روزنه
 • 978-600-334-251-7
 • جامعه شناسي
 • جامعه شناسي
 • رقعي
 • شوميز
 • 1394
 • پنجم
 • 209
 • فارسي
 • 14500تومان
مــزایا
مــعایب