نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب زندگي برازنده من

تومان 23,000

كتاب زندگي برازنده من،اثر كارول

كتاب زندگي برازنده من،اثر كارول .اس پيرسون/هيو.كي مار،ترجمه كاوه نيري،انتشارات بنياد فرهنگ زندگي

موثر ترين راهكارهاي تحليل خويشتن وغني سازي ارتباط با ديگران

هدف اصلي كتاب ايجاد نوعي آگاهي وبيداري دروني است تا خواننده بتواند به نوع شادكامي  وهويت دروني مطلوب خود برسد. وضمنا مردم با آزمونهاي اين كتاب به درك بهتري از نوع داستان زندگي  خوددست خواهند يافت .

كتاب زندگي برازنده من اثر خانم دكتر پيرسون ؛روان شناس ،متولد 1944 كه با همكاري روانشناسي ديگر بنام هيو كي مار در زمان ارائه تز دكترايش نوشته شده ،كتابيست كه الهام گرفته از روش آزمون  روانشناسي مايرز بريگز(MBTI) مي باشد.

كتاب با زباني ساده وابتدايي مي تواند در اختيار نوجوانان وبرزگسالان قرارگيرد ومورد مطالعه واقع شود.وهم چنين جهت كار مشاوران ومدرسان براي كمك وآموزش به مراجعه كنندگان ودانشجويان مورد استفاده قرار گيرد.

تمرينهاي كتاب اطلاعاتي را كه براي شناخت به كار گرفتن كهن الگوهاي در زندگي احتياج داريد در اختيار شما قرار ميدهد.

اين شناخت بشما كمك ميكند كه حضور ،نقش وعملكردهاي  كهن الگوها را در زندگي خود درك نماييد.

كهن الگوها ي شما هماهنگ با هر موقعيت ومرحله اي از زندگي كه در آن قرار داريد خود را نشان داده وابراز خواهند نمود.

اگر آزمون فوق را هر 6 ماه يكبار انجام بدهيديا حداقل سالي يكبار وتغييراتي را كه در نتايج آنها پديد آمده است را بسنجيد اطلاعات مفيدي  را در مورد رشد وپيشرفت خود بدست خواهيد آورد.

فروشگاه اينترنتي پرسي نيك

 • كتاب زندگي برازنده من ، اثر كارول .اس پيرسون/هيو.كي مار ، ترجمه كاوه نيري،انتشارات بنياد فرهنگ زندگي
 • 978-600-9120-50-5
 • ارتباطات -فرديت
 • روانشناسي
 • رقعي
 • شوميز
 • 1395
 • يازدهم
 • 211
 • فارسي
 • 23000تومان
مــزایا
مــعایب