نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب كشف حكمت اتفاقات

تومان 22,000

كشف حكمت اتفاقات اثر رابرت اچ.هوپك

كشف حكمت اتفاقات اثر رابرت اچ.هوپك ،ترجمه ساره گلزايي،انتشارات بنياد زندگي

اين كتاب با ذكر مثالهايي وداستانهايي كه در خود جاي داده ،قصد دارد ، اتفاقي نبودن همزماني رويدادها را براي ما  گوشزد كند.

هدف نويسنده اين است كه با پاسخ دادن به يكسري سئوالات براي همزماني رويدادها بگويد هيچ چيز اتفاقي نيست.

رابرت هوپكس نویسنده آمریکایی متولد 1958که کتاب حاضر را در سال 1997 انتشار داده است؛ مايل  است روشن كند كه چرا وقتي درباره همزماني مطلبي مي خوانيم يا حتي وقتي خودمان در آن سهيم هستيم،تقريبا هميشه تمايل داريم آنها را انكار كنيم ،بي اهميت جلوه دهيم يا ارزش شان را دست كم بگيريم.

رويدادهاي همزمان ،ما را با اين حقيقت مواجه ميكنند  كه گاهي اوقات داستانهايي كه ما درباره خودمان مي سازيم ، داستانهايي كه مي خواهيم زندگيمان براساس آنها پيش برود ،لزوما همان داستانهاي زندگي واقعي ما نيستند يا اگر گاهي فراتر رويم مي توانيم بگوييم آنها داستانهايي نيستند كه براي ما مقدر شده است.

باور مبتني بر تصادفي نبودن وقايع همزمان غير منطقي به نظر ميرسد،بنابراين احساس  خود آگاه ما نسبت به خودمان اين باور را غير قابل قبول ميداند ودر برابر آن مقاومت ميكند.

 • كشف حكمت اتفاقات اثر رابرت اچ.هوپك ، ترجمه ساره گلزايي ، انتشارات بنياد زندگي
 • 978-600-6286-39-2
 • همزماني-جنبه هاي رواني
 • روانشناسي
 • رقعي
 • شوميز
 • 1393
 • دوم
 • 285
 • فارسي
 • 22000
مــزایا
مــعایب