كتاب جوجه اردك زشت درون به قويي زيبا تبديل خواهد شد

تومان 23,000

تومان 18,400

این محصول هیچ هدیه و امتیازی ندارد، زیرا شامل یک تخفیف است.

كتاب جوجه اردك زشت درون به قويي زيبا تبديل خواهد شد.اثر دبي فورد،مترجم فرشيد قهرماني،انتشارات بنياد فرهنگ زندگي

كتاب حاضر به همت خانم دبي فورد،(خالق اثر ارزشمند نيمه تاريك وجود -نام ديگر كتاب ) نويسنده فقيد وبرجسته آمريكايي نوشته شده ،براي كسانيكه كه ميخواهند براستي با خود آشتي كنند. وچناچه از مفاهيم كتاب استفاده كنند كار آنها بسيار ساده تر خواهد بود.

اين كتاب رابايد حداقل 3 بار خواند .بايد به زندگي شفاف باور داشت ،زندگي كه كاملا شفاف  باشد وهيچ چيز در آن پنهان وانكار نشود.،حتي بخش هايي از وجودمان كه نمي خواهيم به آن نگاه كنيم.

شفافيت ،كليد رسيدن به زندگي اصيل وواقعي است وهمين اصالت باعث ميشود بخود حقيقي اتان رهنمون شويد.

مي بايست از وجود سايه هايي در وجود خود آگاهي يافت .موارديكه دوستان رفتارهاي منفي در ما ميدانند.

تنها كاري كه بايد كرد اين است كه به شكلي متفاوت با آنها روبه رو شويم .نبايد آنها را انكار كرد ويا تلاش كنيم آنها را سركوب كنيم ويا از شرشان خلاص شويم.

بايد زندگي بدون گسستگي داشت  وبا در آميختن آن چيزي كه مثبت ومنفي مي ناميم ،زندگي كاملي داشته باشيم.

 • كتاب جوجه اردك زشت درون به قويي زيبا تبديل خواهد شد. ا ثر دبي فورد،مترجم فرشيد قهرماني ، انتشارات بنياد فرهنگ زندگي
 • 978-600-91205-50
 • ابراز وجود
 • روانشناسي
 • رقعي
 • شوميز
 • 1395
 • ششم
 • 225
 • فارسي
 • 23000تومان
مــزایا
مــعایب