نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب چه كسي

تومان 8,000

كتاب چه كسي؟نوشته جوف اسمارت -رندي استريت

كتاب چه كسي؟نوشته جوف اسمارت -رندي استريت ، ترجمه سيد عليرضا عظيمي پور ، انتشارات بنياد فرهنگ زندگي

روشي بديع براي انتخاب همكاراني شايسته

گاهي اوقات اشتباهاتي از سوي مديراني كه مسئوليت سازمانها يا شركتهايي را بعهده دارند در خصوص انتخاب واستخدام وواگذاري مسئوليت به كارمندان  پيش مي آيد كه بي شك هزينه هاي را تحميل ميكند .

كتاب حاضر داراي دو ويژگي اساسي براي موفقيت در استخدام پرسنل شايسته است .اول اينكه فرآيند جذب واستخدام را گام به گام به صورتي روشمند تدوين ميكند وبه مخاطبان آموزش وياد ميدهد كه چگونه رزومه ها را بررسي كنند  وبهترين افراد را حين مصاحبه پيدا كنند.

دوم اينكه موفقيت در استخدام افراد برجسته را منوط به برقراري جدي بين بيانيه هاي بنيادين هر سازمان با تمامي جنبه هاي كسب وكار ،از جمله فرآيند جذب در حوزه منابع انساني ،ميداند.

در اين روش ساز مانهايي موفق خواهند بود كه توانسته باشند هدف آرماني ،ماموريت سازماني وارزش هاي خود را تدوين  ودر تمامي حوزه هاي فعاليت خود جاري وساري كنند. 

معمولا در بين شركتهاي ايراني تعداد كمي از آنها يافت ميشود كه بين عملكرد وباور مديران  ،انديشه ها واهداف سازمانشان نهادينه شده ورسوخ كرده باشد.

اين كتاب براي بنگاههاي اقتصادي كه ميخواهند افراد قوي وحرفه اي، از كارمند ساده گرفته تا مدير  را براي كسب وكار خود جذب كنند مفيد فايده خواهد بود.

 • كتاب چه كسي نوشته جوف اسمارت - رندي استريت ، ترجمه سيد عليرضا عظيمي پور ، انتشارات بنياد فرهنگ زندگي
 • 978-600-6268-06-4
 • گزينش كارمندان
 • روانشناسي
 • رقعي
 • شوميز
 • 1392
 • اول
 • 200
 • فارسي
 • 8000تومان
مــزایا
مــعایب