نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب درمان اضطراب همراه با آبشار آرامش

تومان 5,900

کتاب درمان اضطراب همراه با آبشار آرامش

کتاب درمان اضطراب همراه با آبشار آرامش نوشته ی گیلیان باتلر و تونی هوپ - ترجمه شده توسط دکتر کوشیارکریمی طاری

رهگذری به شخصی که در زیر درخت سالخورده ای آرمیده بود گفت: نمی ترسی؟

شخص پاسخ داد: از چه؟

شاید درخت بر روی تو افتد.

و شخص باز پاسخ داد:

شاید هرگز فرو نیفتد.

در این تمثیل تفاوت دو اندیشه ی متضاد را که یکی جهت نگرانی و اضطراب و دیگری در راستای آرامش و وارهیدگی است به خوبی مشاهده می کنید.

این کتاب به یک سوال بسیار مهم پاسخ می دهد و آن اینکه:

«چگونه اضطراب را کاهش داده و زندگی آرامی را آغاز کنیم.»

 • درمان اضطراب همراه با آبشار آرامش
 • 978-964-6714-26-9
 • درمان اضطراب
 • گیلیان باتلر و تونی هوپ
 • دکتر کوشیار کریمی طاری
 • نسل نو اندیش
 • 1393
 • دهم
 • 94
 • فارسی
 • 5900
مــزایا
مــعایب