نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب خود مقدس شما

تومان 23,900

کتاب خود مقدس شما

کتاب خود مقدس شما نوشته ی دکتر وین دایر و ترجمه ی ناهید ایران نژاد

دکتر وین دایر در جدید ترین کتابش راه نهایی را که همان از خود برون آمدن و تماس با مردم و ارج نهادن به انسانیت است، با خواننده نشان داده است. حستحوی مقدس برای رسیدن به آزادی نهایی و مهم ترین هدف زندگی.

این کتاب شما را به سفر مقدسی می برد که در آنجا روح بر ایگو غلبه می کند. این کتاب برای کسانی که در جستجوی سرور و تجربه معنوی بوده و هدف نهایی زندگی را رسیدن به آزادی می دانند، راهنمای گرانقدری است.

 • خود مقدس شما
 • 978-964-671-495-3
 • خود سازی - زندگی معنوی
 • دکتر وین دایر
 • ناهید ایران نژاد
 • نسل نو آندیش
 • 1396
 • چهاردهم
 • 364
 • فارسی
 • 23900
مــزایا
مــعایب