نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب کبک ها بهتر از ما زندگی می کنند

تومان 19,900

کتاب کبک ها بهتر از ما زندگی می کنند

کتاب کبک ها بهتر از ما زندگی می کنند نوشته ی دکتر پیمان آزاد

ما برای چه زندگی می کنیم؟ آیا بدون شناخت خود زندگی معنایی هم دارد؟ آیا بدون شناخت خود معنای زندگی تلقیتی و القایی نیست؟ یعنی چیزی که از کودکی به ما تحمیل شده است؟ زندگی سالم در سایه ی شناخت خود و شناخت زندگی واقعی و زیستن با آهنگ هستی ممکن است؛ متوجه طبیعت بودن، تغذیه ی سالم، فربی ندادن خود. اینجا خود اصیل مورد نظر است! آیا ما بیشتر مواقع از خود فرار نمی کنیم؟ آیا می توانیم از دام خود یا نفس خلاص شویم؟ آیا می توانیم کبک وار زندگی نکنیم؟ در غیر این صورت آیا راهی دیگر برای سالم زیستن وجود دارد؟

  • کبک ها بهتر از ما زندگی می کنند
  • 978-964-236-664-4
  • روش زندگی
  • دکتر پیمان آزاد
  • نسل نو اندیش
  • 1396
  • اول
  • 264
  • فارسی
  • 19900
مــزایا
مــعایب