نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب آیین همسر داری

تومان 9,000

کتاب آیین همسر داری

کتاب آیین همسر داری نوشته ی دوروتی کارنگی با همکاری دیل کارنگی و ترجمه شده توسط مهستی شهلایی

روانشناسان اجتماعی و کارشناسان روابط و اخلاق خانواده بر نقش اساسی زن در استواری، استمرار و دوام حیات خانواده تاکسید دارند. هنرمندان و نویسندگان نیز نفش مهم و زیر بنایی زن را در ترقی و پیشرفت شوهر و تربیت فرزندان در قالب فیلم، زمان و کتاب هایی که بسیاری از شما خوانندگان با آنها آشنایید، به تصویر و تحریر در آورده اند و آثاری بزرگ و فراموش نشدنی آفریده اند. کتاب حاضر یکی از همین آثار است.

کوشش خانم دوروتی کارنگی، همسر دیل کارنگی، نویسنده ی بسیار معروف، در سراسر کتابی که در دست دارید اثبات این امر و پافشاری بر آن با استفاده از تجربه های شخصی خود و دیگرانی است که می شناخته. آنچه در این کتاب می خوانید، داستان های خیالی، قصه های ساختگی و یا نظریه های فیلسوفانه نیست، بلکه حاصل تجربه هایی است که نویسنده در متن آن ها بوده یا نتیجه ی تحقیقاتی است که درباره ی آن ها مطلاعه کرده است. همچنین یادداشت هایی است که به مرور و طی سالیان فراهم آورده و سپس در قالب اثر حاضر ارائه کرده است و با این که سال ها از چاپ این کتاب به زبان اصلی می گذرد، هنوز تازگی خود را از دست نداده و جالب و خواندنی مانده است.

در حقیقت هر فصل از این کتاب دارای دو بخش است که البته کاملا مجزا از همدیگر هم نیستند. یک بخش شامل شماهدات، مطالعات و تجربیات نویسنده از زندگی زناشویی موفق و بیان رمز موفقیت بسیاری از مشاهیر ادب و سیاست و تجارت است و بخش دیگر شامل دستورالعمل هایی است که وی به حق مدعی است که به رعایت آن ها، آنچه برای یک زندگی خانوادگی موفق می خواهید، بدست می آورید.

خانم هایی که به تازگی ازدوج کرده اند مخاطبان اصلی این کتاب هستند.

 • آیین همسر داری
 • 978-964-6235-007
 • زناشویی - شوهر داری
 • دوروتی کارنگی - دیل کارنگی
 • مهستی شهلایی
 • نقش و نگار
 • 1389
 • دهم
 • 286
 • فارسی
 • 9000
مــزایا
مــعایب