نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب آمادگی برای زایمان و مراقبت از نوزاد

تومان 8,000

کتاب آمادگی برای زایمان و مراقبت از نوزاد

مجموعه ی کلید های تربیت کودکان از پشتوانه ی غلمی و دانشگاهی برخوردار است. کتاب های این مجموعه به آموزش شیوه های عملی به والدین می پردازد و علی رغم ارتباط موضوعی، هر کدام از نظر مطلب مستقل بوده و مطالعه ی آن ها بستگی به مطالعه ی جلد های دیگر ندارد.

شیوه ی رفتار و برخورد والدین، با نوزاد اساس رابطه ی والدین و فرزند را در دوره ی زندگی آنها تشکیل می دهد. این کتاب راهنمای مفیدی برای والدین جوان است و له آن ها می آموزد تا با رفتار درست و منطبق با نیاز های نوزاد، پیوند خوبی با وی برقرار کند و آینده ی سالمی برای زندگی مشترک خود تدارک ببیند.

اطلاعات موجود در این کتاب حاصل تجربه های بیست ساله ی نویسنده ی کتاب آقای دکتر سبزر به عنوان پزشک اطفال و مشاور پردان و مادران جوان در پرورش اطفال است. نویسنده همچنان سالها مدیریت شیرخواهگاه و ریاست بخش نوزادان را در بزرگترین بیمارستان اطفال دنیا واقع در تورنتو کانادا به عهده داشته است. وی هم اکنون استادیار بالینی تخصصی کودکان در دانشگاه ی کالیفرنیای جنوبی است.

سایر کتاب های این مجموعه:

 • آمادگی برای زایمان و مراقبت از نوزاد
 • 978-964-90074-6-5
 • تغذیه و بهداشت نوزاد
 • ویلیام سیزر
 • دکتر جواد میدانی
 • صابرین
 • 1393
 • هفدهم
 • 160
 • فارسی
 • 8000
مــزایا
مــعایب