نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب فروش موفق اثربرایان تریسی

تومان 8,000

کتاب فروش موفق اثربرایان تریسی ترجمه ژان بقوسیان بنفشه عطرسایی انتشارات قم برقعی

تکنیک های کاربردی برای قرار گرفتن در رده فروشندگان برتر

برایان تریسی  در کتاب فروش موفق به ما میگوید که چرا بعضی از فروشندگان سریعتر وساده تر پول بدست میاورندوبیشتر می فروشند؟

چرا موفقیت بیشتری کسب میکنند وسودهای مادی بیشتری  مثل اتومبیل ،خانه ولباسهای زیبا بدست می آورند ورضایت بیشتری از شغل خود دارند در حالیکه اکثر فروشندگان موفق نیستند وعملکرد ضعیفی دارند؟

برایان تریسی میگوید با اولین اصلی که آشنا شدم قانون 80/20 یا اصل پارتو  بود.

این قانون میگوید 20 درصد فروشندگان 80 درصد فروش را انجام میدهند .در نتیجه 80 درصد فروشندگان فقط 20 درصد فروش را انجام میدهند.

وقتی این اصل را آموختم ،تصمیم گرفتم وعهد کردم هرچه در توان دارم  را انجام دهم تا جزو آن 20 درصد برتر باشم وهمین طور هم شد.

این کتاب مجموعه ای از روش ها، تکنیک ها واستراتژ ی های خاص را به شما یاد میدهدکه می توانید برای بهبود عملکرد خود از آن استفاده کنید.

 • کتاب فروش موفق اثربرایان تریسی ترجمه ژان بقوسیان بنفشه عطرسایی انتشارات قم برقعی
 • 978-600-7531-01-3
 • فروشندگی
 • بازاریابی
 • رقعی
 • شومیز
 • 1394
 • اول
 • 128
 • فارسی
 • 8000تومان
مــزایا
مــعایب