نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب قدرت ذهن در قرن 21

تومان 3,000

کتاب قدرت ذهن در قرن 21

کتاب قدرت ذهن در قرن 21 نوشته شده توسط جان کئو و ترجمه ی مجید پزشکی

قرن بیست و یکم نیازمند مهارتهای جدیدی است. الهام، تعبیر رویا، تصویر سازی ذهنی و خلاقیت برخی از ابزار هایی هستند که برای موفقیت ما در این قرن لازم اند.

این کتاب محتوی متد هایی است که به کمک آن ها می توانید مهارت های لازم را بیاموزید و از این طریق بیشترین ظرفیت های ذهنی خود را بارور سازید، اما برای این کار خواندن صرف کتاب کافی نیست، بلکه شما باید به پرورش ذهنتان اقدام کنید.

اگر شما درباره ی قدرت ذهن همچون (تفکر مثبت) یا (یک مفهوم جالب) فکر می کنید و یا با خود می گویید (شاید موثر باشد شاید هم نه) در این صورت، تلاش لازم برای پرورش ذهنتان به کار نخواهید بست.

تنها داشتن دورنمایی گسترده از آنچه ما می توانیم انجام دهیم یا بشنویم است که ما را در مسیر خلق واقعیت های جدیدمان به تمرین منظم سوق می دهد.

این کتاب و اصول مندرج در آن را بدقت بخوانید و به طور منظم تمرین کنید تا بزودی اجر و پاداش فوق العاده نصیب شما شود.

 • قدرت ذهن در قرن بیست و یک
 • 978-964-5724-35-
 • پرورش ذهن
 • جان کئو
 • مجید پزشکی
 • نسل نو اندیش
 • 1387
 • سوم
 • 196
 • فارسی
 • 3000
مــزایا
مــعایب