نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب قانون توانگري اثر كاترين پاندر

تومان 18,000

كتاب قانون توانگري اثر كاترين پاندر،ترجمه گيتي خوشدل،نشر پيكان

خانم كاترين پاندر كتاب قانون توانگري را براساس تجارب شخصي خودش وراههايي كه براي برون رفت از بحرانهاي زندگيش يافته بود نگاشته ودر سخنراني هايش زندگي هزاران نفر را متحول كرده است.

اين كتاب به سادگي نشان ميدهد كه چگونه انديشه توانگر شدن به افراد بيشماري ،از همه طيف كمك كرده است.

وانگهي نشان ميدهد كه انديشه توانگري چگونه شما را ياري خواهد كرد.همچنان كه با كتاب پيش مي رويد خودبه خود انديشه توانگر شما افزايش مي يابد.آنگاه تقريبا به آساني ثمرات شكوهمند آنرا درو خواهيد كرد.

به هنگام آغاز مطالعه  اين كتاب ،اين گرايش ذهني را داشته باشيد كه از آسمان براي من طلا مي بارد وبا تمام وجودم جذب ميكنم.وهم اكنون ثمرات طلايي انديشه توانگرم را تجربه ميكنم .

 • كتاب قانون توانگري اثر كاترين پاندر، ترجمه گيتي خوشدل،نشر پيكان
 • 978-964-328-084-0
 • موفقيت
 • موفقيت
 • رقعي
 • شوميز
 • 1394
 • چهل وهفتم
 • 345
 • فارسي
 • 18000تومان
مــزایا
مــعایب