نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب حتي مورون با يك رويا

تومان 10,000

كتاب حتي مورون با يك رويا-اثر پتمن سناتيراجا-ترجمه مهدي حبيب الهي-انتشارات دريچه نو

حتي يك احمق با يك  رويا

كتاب حتي مورون يا يك احمق با يك رويا،داستان مردم است .چيزهاييكه شايد با آن مخالف يا موافق باشيد.كه مبناي آن اعتقادات متفاوت ماست.

 براستي مورون كيست؟

مورون كسي است كه سر كار ميروند وبه خانه برميگردند وهمين كار را تكرار ميكنند.آنها غمگينانه زندگي ميكنند.هيچ احساس عشقي به همسرشان ندارند.بدون اينكه احساسي به خنده داشته باشند مي خندند.از نگاه كردن به حساب بانكي خود متنفرندوحتي در بعضي مواقع براي كشتن رئيس شان خيال پردازي ميكنند.

يك مورون شخصي با موقعيت كاري متوسط است كه عادتهاي تكراري دارد. هيچ هدفي در زندگي ندارد واصولا بي هدف به اطراف نگاه ميكند.

يك مورون اول هفته پكر است وچيزي ندارد كه مشتاقانه انتظارش را بكشدبجز تعطيلات آخرهفته .

95 درصد مردم وافراد در محيط مورونيك زندگي ميكنند.

پتمن سنا تيراجا ،با انتخاب يك نام غير متعارف براي كتابش قصد دارد موفقيتهاي خود را با خوانندگان به اشتراك بگذارد،وآنهارا به جايگاه شادي بي پايان رهنمون كند.

هدف نويسنده استفاده از دست مايه طنز  براي تغييردر نگرش وتلنگري براي پيشرفت است.

 • كتاب حتي مورون با يك رويا - اثر پتمن سناتيراجا -ترجمه مهدي حبيب الهي- انتشارات دريچه نو
 • 978-964-9945-26-2
 • تغيير عادتها
 • موفقيت
 • رقعي
 • شوميز
 • 1394
 • پنجم
 • 124
 • فارسي
 • 10000تومان
مــزایا
مــعایب