نماد اعتماد الکترونیکی

کلیات اسرار و راز های موفقیت

تومان 9,000

کتاب کلیات اسرار و راز های موفقیت

کتاب کلیات اسرار و راز های موفقیت نوشته ی مهندس امید دین پرست به جنبه های روانشناسی و مذهبی در زمینه ی رسیدن به موفقیت می پردازد.

همه ی افراد خواهان موفقیت روز افزون در زندگی هستند ولی بیشتر آن ها از تمام قوا و نیرو های خود جهت نیل به موفقیت استفاده نمی کنند. در کتاب حاضر که نتیجه ی بیش از دوازده سال تحقیق و مطالعه ی مولف در مسائل متافیزیک و ماوراءالطبیعه و علوم مختلفی چون علوم غریبه، علوم فراحسی، هیپنوتیزم، تله پاتی، پرواز روح و فرافکنی، ارتباط با ارواح و روح حامی، مانیتیزیم، آگاهی برتر و تکنولوژی های مختلف فکری و آشنایی با ابعاد مختلف وجود و خواص آیات و مسائل روان کاوی است. در این کتاب سعی شده تا موفقیت از سه دیدگاه مختلف بررسی شود.

در بخش اول این کتاب شما با ضمیر ناخودآگاه و نقش این ضمیر در زندگی و با روش کارکرد قانون جذب و برخی از قوانین متافیزیک آشنا می شوید.

در بخش دوم، شما با خود هیپنوتیزم آشنا می شوید تا بتوانید به نیرو های درونی خود مسلط شوید و فیزیولوژی این علم را بدانید.

در بخش سوم مطالبی جهت اتصال به منبع لایزال الهی و استمداد از قوای آسمانی که بالاترین منبع انرژی می باشد، نگاشته شده است.

  • کلیات اسرار و راز های موفقیت
  • 978-964-2617-39-5
  • موفقیت-روانشناسی-خود سازی-مدیتیشن
  • امید دین پرست
  • نی نگار
  • 1394
  • هفتم
  • 168
  • فارسی
  • 9000
مــزایا
مــعایب