نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب چگونه بر نگراني واضطراب پيروز شدم

تومان 12,500

كتاب چگونه بر نگراني واضطراب پيروز شدم،اثر ديل كارنگي؛ترجمه علي ضرغام؛انتشارات قدياني

كتاب چگونه بر نگراني واضطراب پيروز شدم،اثر ديل كارنگي؛یکی از معروفترین وگرانمایه ترین کتابها می باشد وبنا به گواهی وآمار  روزنامه نیویورک تایمز ،بعد از انجیل بیش از سایر کتابهای در دنیا،در زمان چاپ، منتشر شده است .

دیل کارنگی (1888-1955)نویسنده فقید آمریکایی از نامورترین ومحبوب ترین فیلسوفان راهنمای اجتماعی  در دنیای امروز بشمار میرود.وخدمات ارزند ه ای در رشد وشکوفایی مردم جهان برداشته است.

ترجمه وانتشار این کتاب به زبانهای مختلف ودر کشورهای مختلف ،نشان از احتیاج شدیدی است که مردم روی زمین به مرهم شفا بخشی برای غلبه بر نگرانی دارند واز سوی دیگر معرف انبوه نگرانی وغمهای دل شکنی است که روح بشر را سوهان میدهد.

عمده موفقیت  دیل کارنگی درکتاب حاضر وسایر آثار ارزشمند این نویسنده شهیر ،این است که کتاب وی مجموعه ای از افکار وعقاید وشواهد وسرگذشتهای واقعی افراد را به تصویر کشیده  وراه عمل کردن واقعی را جلو پای خواننده قرار میدهد.

دیل کارنگی چنان به کار آمد بودن کتاب خود ایمان داشت که میگفت در صورتی که صفحات اول کتاب را خواندید  وقدرتی برای غلبه بر نگرانی در خود نیافتید به شما حق میدهم کتاب در آتش انداخته وخاکستر کنید.

 • كتاب چگونه بر نگراني واضطراب پيروز شدم،اثر ديل كارنگي؛ترجمه علي ضرغام؛ انتشارات قدياني
 • 978-964-417-343-1
 • نگراني-موفقيت
 • موفقيت
 • رقعي
 • شوميز
 • 1392
 • ششم
 • 392
 • فارسي
 • 12500تومان
مــزایا
مــعایب