نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب راه تحول اثر شاکتی گواین

تومان 12,000

کتاب راه تحول اثر شاکتی گواین ،ترجمه ی گیتی خوشدل،انتشارات روشنگران ومطالعه زنان

خانم شاکی گواین، ادیب وآموزگاری الهام بخش است که خالق آثاری پرفروش در آمریکا وجهان  از جمله تجسم خلاق وبازتابهای نور می باشد.

آموزشهای وی راهگشای هزاران تن از کسانی بوده که می خواسته اند به حقیقت درون اعتماد کنند وخلاقیت خود راپرورش دهند.

وی در کتاب راه تحول با ما این چنین سخن می گوید:

درراه تحول ،متعهدانه به همه جنبه های معنوی وانسانی وجودمان می پردازیم ومی آموزیم بصورت انسانی متعادل وتمام عیار  خرسند در این سیاره زندگی کنیم.

با شفای خویشتن در همه سطوح -جسمانی وعاطفی وذهنی ومعنوی -می توانیم این سیاره را نجات بخشیم.

پیام این کتاب واقعا ساده است :هریک از ما براین سیاره تاثیری راستین وبنیادی می نهد.وبا تعهد در برابر رشد آگاهی خود ؛براستی که در ایجاد تحول  در جهان نقشی حائز اهمیت را بعهده می گیرید.

 • کتاب راه تحول ، اثر شاکتی گواین ،ترجمه ی گیتی خوشدل،انتشارات روشنگران ومطالعه زنان
 • 978-964-8564-38-8
 • راه ورسم زندگی
 • موفقیت
 • رقعی
 • شومیز
 • 1394
 • سیزدهم
 • 215
 • فارسی
 • 12000تومان
مــزایا
مــعایب