نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب بزرگان زاده نمی شوند ساخته می شوند

تومان 10,000

کتاب بزرگان زاده نمی شوند ساخته می شوند،تالیف سعید گل محمدی،نشر آسیم

در این کتاب نیز سعید گل محمدی با بهره گیری از داستان  و سرگذشت  واقعی بزرگان جهان که نقش مهمی در تمدن بشری داشته اند ما را با حقیقت و واقعیت وجودی موفقیت آنان آشنا می سازد.

در این کتاب اثر بخش؛سخن از  زندگی انسانهایی است که گامهای بزرگی را برداشته اند وفصلی نو در کامیابی خویش و انسانها بجا گذاشته اند .سخن در این کتاب از ،ساختن ،طرح افکندن و گام برداشتن است.

سخن این کتاب ؛پیامی روشن وحکمت انگیز دارد؛بزرگان زاده نمی شوند ،بلکه ساخته می شوند.

در این کتاب با سرگذشت بزرگانی از جمله ؛هنری فورد،سوشیرا هوندا ،ری کراک ،استیون اسپیلبرگ ،والت دیسنی ،توماس واتسون،کنراد نیکلسون هیلتون ،پل گتی ،جان دیویسن راکفلر که هرکدام خالق برندی ماندگار بوده اند  اشاره دارد.

 • کتاب بزرگان زاده نمی شوند ساخته می شوند، تالیف سعید گل محمدی،نشر آسیم
 • 978-964-418-577-9
 • سرگذشت نامه
 • موفقیت
 • رقعی
 • شومیز
 • 1395
 • دوم
 • 160
 • فارسی
 • 10000تومان
مــزایا
مــعایب