نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب قانون جذب رفاه وسلامتي

تومان 5,000

كتاب قانون جذب رفاه وسلامتي،اثر استر و جري هيكز،ترجمه ارغوان جولايي،انتشارات جويا

چگونه رفاه ،شادی وسلامتی را بسوی خودمان جذب کنیم.

شما در کتاب قانون جذب رفاه وسلامتی ،به یقین ،چیزهایی را پیدا می کنید که شما را تحت تاثیر قرار میدهد ومطالعه ی این کتاب نقطه عطفی در زندگی شما  خواهد شد.

در این کتاب از مهمترین قوانین کائنات بسیار خواهید دانست . واین به شرح وتوصیفی بسیار ساده از عملکرد زندگی  است.کتاب دارای اطلاعاتی نفس گیر ،داده هایی حیاتی وبینشی درخشان به شما میدهد.

این کتاب در مورد متمرکز کردن توجه است،اگر شما توجه خودرا متمرکزبر آنچه بدان توجه دارید معطوف دارید ،چیزهای مورد توجه شما در واقعیت ،بر شما ظاهر خواهند شد.وزندگی شما برای همیشه ،تغییر خواهد کرد.

سه  قانون ابدی در جهان هستند که در این کتاب به شما معرفی میشوند وبا فهم آنها ،به طرز موثری ،زندگی شما را دگرگون میکند.

قانون اول ،قانون جذب :هر چیز ،شبیه خود را جذب می کندواین نیرومندترین قوانین طبیعت است .قانونی که بر همه چیز ودر همه حال تاثیر می گذارد وهیچ چیز نیست که متاثر از این قانون نباشد.

قانون دوم ،قانون آفرینش عمدی:هر آنچه را که به آن فکر می کنیم  وهر آنچه را که به آن باور دارم یا انتظارش را میکشم بوقوع می پیوندد.خلاصه اینکه به هر چه فکر کنید ،چه آنرا بخواهید یا نخواهید بوقوع می پیوندد.

کاربرد عمدی افکار ،موضوعیست که دانش آفرینش عمدی به آن می پردازد.زیرا اگر این قوانین درست درک نشوند وآنها را عمدی بکار ببرید ممکن است چیزهای معیوب خلق کنید.

قانون سوم؛قانون هنر پذیرش:من همانی هستم که هستم ومایلم همه چیزهایی دیگر همانی باشند که هستند.

درک این سه قانون نیرومندکائنات وکاربرد عمدی آنها ،شما را به رهایی نشاط بخشی می رساند که ماحصل آفرینش تجارب زندگی شما درست بر طبق خواسته هایتان است.

 • كتاب قانون جذب رفاه وسلامتي،اثر استر و جري هيكز،ترجمه ارغوان جولايي، انتشارات جويا
 • 978-964-2895-17-5
 • روح نگاري
 • موفقيت
 • رقعي
 • شوميز
 • 1388
 • اول
 • 224
 • فارسي
 • 5000تومان
مــزایا
مــعایب