نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب مهارتهاي سخنراني

تومان 4,900

كتاب مهارتهاي سخنراني،اثر برايان تريسي،ترجمه ابوذر كرمي،انتشارات نسل نوانديش

سخن بگویید تا برنده شوید

برایان تریسی در کتاب مهارتهای سخنرانی {کتاب حاضر تحت عنوان قدرت بیان هم ترجمه شده است}از ضرورت این مقوله باما سخن میگوید:

توانایی شما در سخن گفتن در جمع ،یکی از ضروریات موفقیت شماست.

خوب سخن گفتن می تواند باعث شود دیگران به شما عزت واحترام بگذراند؛ومردم را متقاعد میکند که شما نسبت به کسانی که خوب حرف نمی زنند،استعدادوهوش بیشتری دارید.

ارزشمندترین دارایی شما ذهنتان است وتوانایی خوب فکر کردن به شما کمک میکند درآمد بیشتری داشته باشید و رشد سریعتری کنید.

با این تفاسیر ،تنها روشی که برای نشان دادن تسلط تان بریک موضوع این است که افکار ونظریات خود رابروشنی با صدای بلند بیان کنید وآنها را روی کاغذ بیاورید.

وقتی خوب صحبت می کنید،مردم میگویند "به راستی می داند در مورد چه سخن میگوید"

برنامه ریزی ،آماده سازی وسخنرانی وارائه مطلب ،شما را وادار می کند که ذهنتان را بکار گیرید وبه واقع باهوش تر وزرنگ تر شوید.

 • كتاب مهارتهاي سخنراني، اثر برايان تريسي،تجمه ابوذر كرمي،انتشارات نسل نوانديش
 • 978-964-412-914-8
 • سخنراني
 • موفقيت
 • رقعي
 • شوميز
 • 1389
 • دوم
 • 249
 • فارسي
 • 4900تومان
مــزایا
مــعایب