نماد اعتماد الکترونیکی

كتابT.N.Tنيروي عظيم درون انسان

تومان 2,500

كتابT.N.Tنيروي عظيم درون انسان،موسسه انگيزش موفقيت آمريكا،ترجمه هادي فرجامي،انتشارات نسل نوانديش

این کتاب توسط موسسه انگیزش موفقیت آمریکا  تهیه گردیده  .وهدف آن برانگیختن توانایی هایی است که خداوند در درون شما به ودیعه گذاشته است .

کتاب این توانایی را دارد که هر لحظه در ذهن شما انفجاری ایجاد کند،این کتاب نه تنها پرازدینامیتهای کلامی است ،بلکه مهمتر از آن  که در صورت بکار بستن آنها ،شما را ازموقعیت فعلی تان ،به آنچه خواهان آن هستید  ،می رساند.

کتاب حاضر قصد دارد نیروی عظیمی که  در درون انسانهاست ولی متاسفانه کمتر مورد استفاده صحیح قرار گرفته  را به شما نشان دهد تا بتوانید با کمک آن تغییرات مثبت در زندگی خود ایجاد کنید.

 • كتابT.N.Tنيروي عظيم درون انسان،موسسه انگيزش موفقيت آمريكا،ترجمه هادي فرجامي، انتشارات نسل نوانديش
 • 964-6714-12-9
 • موفقيت
 • موفقيت
 • رقعي
 • شوميز
 • 1389
 • ششم
 • 104
 • فارسي
 • 2500تومان
مــزایا
مــعایب