نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب قدرت تفكر مثبت ومديريت استرس

تومان 2,500

كتاب قدرت تفكر مثبت ومديريت استرس،گرد آوري وترجمه سيد كاظم بني هاشمي،مهديس مسيبي،انتشارات نسل نوانديش

هدف این کتاب ،ارائه ی تکنیکیهای لازم برای متبحر شدن در فرآیند تفکر مثبت است.

مثبت فکر کردن ،یک ابزار قوی است که می توانید از آن در زندگیتان برای بالا بردن سلامتی وارتقا خوشبختی استفاده کنید ،زیرا اندیشیدن مثبت یک فر آیند کار آمد است که بر شما  و دیگران  تاثیر می گذارد وبایستی در بکار گیری آن مراقبت  ومسئول باشید .

تفکر مثبت هدیه قدر تمند ی است ،که بطور بالقوه از آن بهره مند هستید ،اما اغلب مردم ازبکار گیری این نعمت محروم هستند. وبا یک عکس العمل توام با استرس انرژی های زیادی را تلف  ودر موقعیتهای زندگی اشان ناکارآمد عمل می کنند.

تفکر مثبت ،فرآیندی است که انرژی را ایجاد وبر روی واقعیات متمرکزمیکند.

وشامل کلیه ی روش هایی است که به بهترین نحو از انرژی شخصی مان استفاده کرده وپاسخها یا عکس العملها ی جسمی ،عاطفی وذهنی ،ونمود آنها را در زندگیمان بینیم.

 • كتاب قدرت تفكر مثبت ومديريت استرس،گرد آوري وترجمه سيد كاظم بني هاشمي،مهديس مسيبي، انتشارات نسل نوانديش
 • 964-412-175-9
 • انديشه تفكر
 • موفقيت
 • رقعي
 • شوميز
 • 1388
 • دوم
 • 125
 • فارسي
 • 2500تومان
مــزایا
مــعایب