نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب قدرت انضباط شخصي

تومان 17,000

كتاب قدرت انضباط شخصي،اثر برايان تريسي،ترجمه نجمه حسيني،انتشارات واشقان

21 راه براي كسب شادي وموفقيت پايدار

برايان تريسي استاد بزرگ خودياري وانگيزش فردي وموفقيت درسطح جهاني است ودر اين كتاب ازضرورت انضباط شخصي كه سر آغاز هر موفقيت وپيروزي خواهد بود با ما سخن ميگويد:

برايان تريسي از قول يكي از اسطوره هاي موفقيت ميگويد : از 1000 اصل براي موفقيت مهمترين اصل واولين اصل همانا انضباط شخصي خواهد بود.، چرا كه انضباط شخصي ،توانايي انجام كارهايي است كه بايد در وقت مناسب انجام دهي ،چه آن كارها را دوست داشته باشي يا نداشته باشي.

سپس ادامه ميدهد،999 اصل ديگر هم براي موفقيت وجود دارد كه بدون انضباط شخصي ،همه آنها بي نتيجه اند وتنها با انضباط شخصي است كه  مثمر ثمر واقع خواهند شد.

 هرگونه موهبت تحصيلي  وفرصت هاي ديگر،محال است بدون داشتن انضباط شخصي، بتوان از سطح يك انسان معمولي فراتر رفت.ونبودش مايه اصلي شكست ،نا اميدي ،ناكامي وبيچارگي است در زندگي است.وباعث ميشود بهانه تراشي كنيم وخود رابه كم بفروشيم .

مفهوم ديگر انضباط شخصي ،تسلط بر  خود است . وآن چشم پوشي از لذات نفساني است كه اين مستلزم پرهيز از خوشي ها ولذات زود گذر است.

توانايي كنترل  اميال ،اعمال ،وكنترل زبان وآنچه انجام ميدهيد واطمينان از هماهنگي بين رفتارها با اهداف و آرمانهاي بلند مدت تان ؛نشانه يك انسان والا وبرتر است. 

 • كتاب قدرت انضباط شخصي،اثر برايان تريسي،ترجمه نجمه حسيني، انتشارات واشقان
 • 978-964-7426-34-3
 • موفقيت در كسب وكار-خود راهبري-انضباط شخصي
 • موفقيت
 • رقعي
 • شوميز
 • 1395
 • هفتم
 • 288
 • فارسي
 • 17000
مــزایا
مــعایب