نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب بهانه بي بهانه

تومان 16,000

كتاب بهانه بي بهانه،اثر دكتر وين داير،ترجمه دكتر علي علي پناهي،انتشارات آسيم

افكار كهنه وزيانبار خود را متحول كنيد

دكتر وين داير از اساتيد موفقيت ورشد فردي در آمريكا؛در كتاب بهانه بي بهانه,عادتهاي وافكار دراز مدت وزيانبار  خود را تغيير دهيد ،با ما چنين سخن مي گويند:

در اين كتاب با بهره گيري  از الگوي فكري ؛كنار گذاشتن بهانه ها ، ياد مي گيريم  كه چگونه نحوه تفكر ما كه يك عمر به آن خو وعادت كرده ايم و به معضلي تبديل شده را متحول كنيم .

زنان ومردان بسياري را ديده ام كه خيلي ساده وبا بكارگيري اصولي كه در اين كتاب گفته ام ،توانسته اند از چاقي ويا انواع اعتياد  رها شوند.

اگر جدا تصميم داريد خود را متحول كنيد واز افكار بلند مدت خود وافكاري كه باعث شد ه اند از بهانه هاي مختلف استفاده كنيد تا شرايط خود را توجيه كنيد رها شويد ،توصيه ميكنم تمرينات ارائه شده در اين كتاب را پي بگيريد.

به جاي بهانه ها ،افكاري قرار مي گيرند كه با اشتياق وبا صداي بلند مي گويند :"بله شرايط هر چقدر كه غالب ومدت آن هر چه قدر طولاني بوده باشند ،مي توانيد هر گونه بها نه اي را رها كنيد!"

 • كتاب بهانه بي بهانه،اثر دكتر وين داير،ترجمه دكتر علي علي پناهي،انتشارات آسيم
 • 978-964-418-480-2
 • تحول-خودسازي-ترك عادت
 • موفقيت
 • رقعي
 • شوميز
 • 1388
 • اول
 • 320
 • فارسي
 • 16000تومان
مــزایا
مــعایب