نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب سه جلدي زير خاكي

تومان 39,000

كتاب سه جلدي زير خاكي،تاليف سعيد گل محمدي،انتشارات  آسيم

داستانها  وجملات كوتاه وشگفت انگيز

کتابی که پیشروی شماست ،مجموعه ای از جملات وداستانهای کوتاه والهام بخش است که رویکرد اصلی آن تغییر در باورها ونگرش می باشد.

نگرش  مثبت آدمی ،سطع آگاهی  وهشیاری اورا دستخوش دگرگونی می سازد ولحن ساده وشیوای حکایات آمده در کتاب ،تاثیر موثر ومستقیمی بر روح وروان آدمی بر جا می گذارد.

هدف از داستانهای الهام بخش هم این است که با روش داستان پردازی ،مفاهیمی عمیق   وژرف را القا کند ومخاطبان را باطرح داستانهای نمادین آموزش بدهند.

حکایات ،جملات واشعاری که در این کتاب ملاحظه خواهید کرد،از میان بیش از صدها کتاب روانشناسی وادبی ،با دقت ووسواس ،انتخاب شده اند.

در اين كتاب از اشعار منثور شاعران وانديشمندان وروانشناسان بزرگ دنيا مانند: مولوي ،كارلوس كاستا ندا،اريك فروم ،لئو بوسكاليا و... در راستاي تجسم بخشيدن به يك تفكر بديع وپويا كه به نوعي احساس حركت ورويش در روح انسان پديد مي آورد بهره برده شده است.

زيرخاكي ،مقدمه اي است براي باز گشودن زبان وجودي وبستن زبان كلامي با قصد بيان رازهاي زندگي از جنس ديگر!وتا زمانيكه اين زبان بسته نشود ،زباني ديگر گشوده نميشود.

 • كتاب سه جلدي زير خاكي، تاليف سعيد گل محمدي،انتشارات آسيم
 • 978-964-418-551-9
 • داستانهاي كوتاه وشگفت انگيز-خودشناسي
 • موفقيت
 • جيبي
 • شوميز
 • 1393
 • چهارم
 • 600
 • فارسي
 • 39000تومان
مــزایا
مــعایب