نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب بزرگترين درسهاي زندگي

تومان 11,000

كتاب بزرگترين درسهاي زندگي،اثر هال اربن،ترجمه مهدي قراچه داغي انتشارات آسيم

كتاب حاضر ابتدا در آمريكا در سال 1992 تحت عنوان ؛20 نكته اي كه مي خواهم فرزندانم بدانند به چاپ رسيد ولي در چاپ هاي بعدي به درخواست علاقمندان كتاب و به اين دليل كه قشر وسيعي از جامعه را در بر مي گرفت در سال 1997 به بزرگترين درسهاي زندگي تغيير نام داد.

اين كتابي درباره خوبيهاست .خوبيهاي زندگي و خوبيهاي مردم واز همه مهمتر خوبيهايي كه در شما وجود دارد.اين كتاب در مورد منابع دروني شماست كه از آن استفاده نمي كنيد .اين كتاب به شما كمك مي كند تا به مفهوم واقع كلمه از زندگي لذت ببريد.

نويسنده كتاب  هال اربن ؛دلايل نوشتن كتاب را اينگونه مطرح ميكنند:

1-به اين دليل كه ما هرگز براي آموختن بزرگترين درسهاي زندگي نه بيش از اندازه جوان ونه بيش از اندازه پير هستيم...زمان هميشه مناسب است.

بقول يكي از معلمان بزرگ دنيا:تنها زماني مي آموزيم كه آماده آموختن هستيم.

2-به اين دليل كه در مدارس ساز وكار زندگي را آموزش نمي دهند  ودرباره ضروريات حرف نمي زنند:

من بعنوان يك معلم با تجربه 35 ساله دريافتم كه مديران  مدارس به نمرات درسي بچه ها وبودجه مدرسه توجه بيشتري داشتند ،تا اينكه آنها را به انسانهاي بهتري براي جامعه آماده كنند واين خلاء را من حس كردم.

3-به اين دليل كه اغلب ما براي اينكه بدانيم تا چه اندازه خوب هستيم ؛نيازمند كمك هستيم.

واقعيت اين است كه ماز زمان تولد تا بزرگسالي زير فشارها وتحقير ها ي خانواده ،دوستان ،سيستم آموزشي وجامعه قرار مي گيريم وفقط باورهاي منفي مارا تقويت مي كنند .

بنابراين لازم ديدم كه خود دروني خود را كشف كنيم واميدوارم جنبه مثبت بر منفي ذهن ما غلبه كند.

4-به اين دليل كه حقايق حتي اگر كهنه ومنسوخ باشد  حتي با وجود نسل جديد ؛هم چنان حقايق باقي مي مانند:

ارزشهاي مقبولي همچون احترام ،مهرباني ،صداقت ،قدر شناسي،آرزو ،ميل واشتياق ،سختكوشي،احساس تعهد وانسان خوب بودن ؛ جديد وقديمي ندارد. وهميشه خواستني هستند.

 • كتاب بزرگترين درسهاي زندگي،اثر هال اربن،ترجمه مهدي قراچه داغي انتشارات آسيم
 • 964-8351-39-2
 • راه ورسم زندگي
 • موفقيت
 • رقعي
 • شوميز
 • 1395
 • پنجم
 • 197
 • فارسي
 • 11000
مــزایا
مــعایب