نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب آيين زندگي مردمان موثر

تومان 22,000

كتاب آيين زندگي مردمان موثر،اثر استفان كاوي،ترجمه محمد رضا آل ياسين،انتشارات هامون

نخست ،امور نخست

زندگي كردن ،عشق ورزيدن ،ياد گرفتن و يادگاري ارزشمند به جا گذاشتن

موفقيت راستين وخوشبختي ماندگار 

كتاب آيين زندگي مردمان موثر،اثر استفان كاوي يا با نام اصلي آن يعني نخست ،امور نخست در واقع به ما مي گويد كه چرا اغلب " امور نخست "يا اولويتهاي زندگيمان تحقق نمي يابند؟

دكتر استفان كاوي،سخنران  ،استاد ،كارشناس ومشاور كار كشته سازمانهاست.وي  به ميليونها نفر آموزشهايي در امور خانواده ،مديريت بازرگاني ،رفتار سازماني وتحول زندگي شخصي وحرفه اي  داده است. وي بعنوان يكي از 25 نفر چهره برجسته ايالات متحده آمريكا  شناخته مي شود.

مديريت زمان در اين كتاب به شيو هاي كاملا متفاوت معرفي مي شود .

روش مورد نظر در اين كتاب مبتني بر اصول است واز توصيه ها وتجويزهاي مرسوم ،كه افراد را به كار ،سرعت عمل وهوشمندي دعوت ميكنند بسيار فراتر است .

در واقع اين روش به جاي دادن ساعت يا نقشه ،قطب نما ( اصول يا راهنما) در اختيارمان مي گذارد ،زيرا انتخاب سمت وجهت از ميزان تلاش  وسرعت عملمان بسيار مهم تر است.

اين روش از اصول  كلاسيك وبي زمان مايه گرفته وبا زخم بندها وتسكين دهنده هايي كه در كتابهاي مديريت وموفقيت مورد توجه قرار گرفته اند كاملا تفاوت دارد.

نبايد شادماني هايمان را مشروط به توانايي مان براي كنترل امور كنيم.

آزاديم كه اعمال خود را انتخاب كنيم اما در انتخاب عواقب آن اعمال آزاد نيستيم.اصول وقوانين طبيعي كه نميتوان آنها را شكست وبر اعمالمان حاكم است .

در اين كتاب به شكاف بين امور نخست وجنبه هاي زندگيمان ابتدا بحث ميكند .و سپس در مورد نسل جهارم مديريت زمان وياد گيري آن مي پردازد.

دكتر كاوي مولف چند كتاب برجسته است كه مي توان به آثار زير اشاره كرد:

-هفت عادت مردمان موثر

-زندگي باهفت عادت 

-رهبري متمركز به اصول

-هفت عادت خانواده هاي موثر 

-طبيعت رهبري

 • كتاب آيين زندگي مردمان موثر،اثر استفان كاوي،ترجمه محمد رضا آل ياسين، انتشارات هامون
 • 964-6583-27-4
 • راه ورسم زندگي
 • موفقيت
 • وزيري
 • شوميز
 • 1395
 • هشتم
 • 368
 • فارسي
 • 22000تومان
مــزایا
مــعایب