نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب زندگي با هفت عادت شهامت دگرگوني

تومان 15,000

كتاب زندگي با هفت عادت  شهامت دگرگوني،اثر استفان كاوي،ترجمه محمد رضا آل ياسين،انتشارات  هامون

داستانهايي الهام بخش واميد وار كننده

كاربردي

دكتر استفان كاوي،سخنران  ،استاد ،كارشناس ومشاور كار كشته سازمانهاست.

وي  به ميليونها نفر آموزشهايي در امور خانواده ،مديريت بازرگاني ،رفتار سازماني وتحول زندگي شخصي وحرفه اي  داده است. وي بعنوان يكي از 25 نفر چهره برجسته ايالات متحده آمريكا  شناخته مي شود.

كتاب زندگي با هفت عادت وي دربرگيرنده مفاهيم زير است :

زندگي با هفت عادت كتاب داستانهاست ؛داستانهايي درباره اقشار مختلف مردم كه در كسب وكار ،مدرسه وبا بكار گيري اصول هفت عادت مردمان موثر بر اين چالشها غلبه كرده اند. وبه نتايج ارزنده اي دست يافته اند.

مروري بر هفت عادت مردمان موثر :

- عادت 1:عامل باشيد:عامل بودن يعني پذيرفتن مسوليت در قبال رفتارمان (گذشته ،حال ،آينده)

-عادت 2:ذهنا از پايان آغاز كنيد:ساختن هدفي شفاف در ذهن ومتعهد بودن نسبت به تصميم ها 

-عادت 3:نخست ،امور نخست را قرار دهيد :امور ثانوي نبايد در درجه اول واقع شوند وبلعكس نبايد امور نخست در درجه دوم قرار گيرند.

-عادت 4:برنده -برنده  بينديشيد:چارچوبي ذهني براي احترام متقابل ،جوياي سود  ومزاياي دوطرفه است.

-عادت 5:نخست بخواهيد بفهميد ،آنگاه جوياي تفاهم باشيد:وقتي ما با نيت درك ديگران به سخنانشان گوش مي كنيم  ونه با اين نيت  كه به آنها فقط پاسخي بدهيم ،پايه واساس ارتباطي راستين را بنا مي نهيم.

-عادت 6:نيرويي جمعي ايجاد كنيد:گروهها وخانواده هايي كه روح مشاركت وتعاون  را بر روابط شان ميدمند قابليتهاي فردي خود را شكوفا مي سازند تا بدانجاكه برآيند نيروهاي جمعي اشان از تك نيروهايشان بيشتر  ميشود.

-عادت 7:اره راتيز كنيد:يعني پيوسته زندگي وهستي خود را از جهات مختلف جسماني ،روحاني ،معنوي واجتماعي -عاطفي ارتقا دهيم. 

اين داستانها درك وتعهدتان رانسبت به الهامها ،آرمانها والگوهاي هفت عادت صيقل داده وتحت نظم وانضباط در مي آورد  ودر صورت غفلت از اين اصول شما را مجددا به رعايت هفت عادت فرا مي خواند.

دكتر كاوي مولف چند كتاب برجسته است كه مي توان به آثار زير اشاره كرد:

-هفت عادت مردمان موثر 

-رهبري متمركز به اصول

-نخست ،امور نخست  (كتاب با نام آيين زندگي مردمان موثر در ايران نشر شده است )

-هفت عادت خانواده هاي موثر 

-طبيعت رهبري

 • كتاب زندگي با هفت عادت شهامت دگرگوني،اثر استفان كاوي،ترجمه محمد رضا آل ياسين، انتشارات هامون
 • 964-6538-25-8
 • خودسازي
 • موفقيت
 • وزيري
 • شوميز
 • 1393
 • ششم
 • 299
 • فارسي
 • 15000تومان
مــزایا
مــعایب