نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب هفت عادت مردمان موثر

تومان 22,000

كتاب هفت عادت مردمان موثر،اثر استفان كاوي،ترجمه محمدرضا آل ياسين،انتشارات هامون

درسهاي نيرومندي براي دگر گوني خويشتن

16 ميليون نسخه از اين كتاب در سراسر جهان به فروش رسيده است 

كتابي در رديف پر فروش ترين كتابهاي جهان

دكتر استفان كاوي در كتاب "هفت عادت مردمان موثر " ؛با نگاهي ژرف وعميق به عادات مردمان كامياب جهان پرداخته  و آنان را مورد تجزيه وتحليل قرار ميدهد وسپس شيوه پرورش و دروني كردن " هفت عادت " را باما در ميان مي گذارد.

او نخست اصولي را  شناسايي مي كند كه آنرا " قوانين طبيعت " مي نامد و آنگاه شيوه بكار گيري اين قوانين را در كار وزندگي به ما مي آموزد.

نويسنده در سراسر كتاب بر الگوهايي تاكيد خواهد كرد كه مي كوشند وصفي از  زندگي انساني غني به دست دهند.

مطالب پر بار اين كتاب سرشار از دانش عملي براي مردماني است كه مايلند كنترل زندگي وكسب وكار خود را به دست گيرند.

نكات پر محتواي آن چنان عميق واساسي است كه با مطالعه مجدد هر بخش ،سطوح تازه اي از تفكر وادراك را در وجودمان پديد مي آورد.

مروري برهفت عادت مردمان موثر :

-عادت 1:عامل باشيد:عامل بودن يعني پذيرفتن مسوليت در قبال رفتارمان (گذشته ،حال ،آينده)

-عادت 2:ذهنا از پايان آغاز كنيد:ساختن هدفي شفاف در ذهن ومتعهد بودن نسبت به تصميم ها 

-عادت 3:نخست ،امور نخست را قرار دهيد :امور ثانوي نبايد در درجه اول واقع شوند وبلعكس نبايد امور نخست در درجه دوم قرار گيرند.

-عادت 4:برنده -برنده  بينديشيد:چارچوبي ذهني براي احترام متقابل ،جوياي سود  ومزاياي دوطرفه است.

-عادت 5:نخست بخواهيد بفهميد ،آنگاه جوياي تفاهم باشيد:وقتي ما با نيت درك ديگران به سخنانشان گوش مي كنيم  ونه با اين نيت  كه به آنها فقط پاسخي بدهيم ،پايه واساس ارتباطي راستين را بنا مي نهيم.

-عادت 6:نيرويي جمعي ايجاد كنيد:گروهها وخانواده هايي كه روح مشاركت وتعاون  را بر روابط شان ميدمند قابليتهاي فردي خود را شكوفا مي سازند تا بدانجاكه برآيند نيروهاي جمعي اشان از تك نيروهايشان بيشتر  ميشود.

-عادت 7:اره راتيز كنيد:يعني پيوسته زندگي وهستي خود را از جهات مختلف جسماني ،روحاني ،معنوي واجتماعي -عاطفي ارتقا دهيم. 

دكتر كاوي مولف چند كتاب برجسته است كه مي توان به آثار زير اشاره كرد:

-زندگي با هفت عادت شهامت دگرگوني

-رهبري متمركز به اصول

-نخست ،امور نخست  (كتاب با نام آيين زندگي مردمان موثر در ايران نشر شده است )

-هفت عادت خانواده هاي موثر 

-طبيعت رهبري

 • كتاب هفت عادت مردمان موثر،اثر استفان كاوي،ترجمه محمدرضا آل ياسين، انتشارات هامون
 • 978-964-91466-8-7
 • موفقيت -دگرگوني خويشتن
 • موفقيت
 • وزيري
 • شوميز
 • 1395
 • بيست وششم
 • 348
 • فارسي
 • 22000تومان
مــزایا
مــعایب