نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب جذبه راز تاثير گذاري ونفوذ

تومان 15,000

كتاب جذبه  راز تاثير گذاري ونفوذ،اثر كرت دبليو.مورتنسن،ترجمه منصوره سادات بيطرف،انتشارات آريا گهر

اصول تاثير گذاري ،الهام بخشي وجذب ديگران براي دستيابي به موفقيت

كتاب جذبه  راز تاثير گذاري ونفوذ،اثر كرت دبليو.مورتنسن،به شما كمك ميكند  هنر وعلم داشتن جذبه را به خوبي فرا بگيريد.

هر فصل يكي از 30 مهارتي ضروري يا ويژگي مورد نياز كسب جذبه را به بحث مي گذارد كه  هرچه  بيشتر اين ابزار را ياد بگيريد جذبه وتاثير گذاري اتان بيشتر خواهد شد.

جذبه ،توانايي مجاب كردن افراد است تا باورتان كنند ،تحت تاثير قرار بگيرند وبه شما اعتماد كنند .شما به آنها انگيزه مي دهيد وآنها را مجذوب مي كنيد .به آنها كمك مي كنيد خودشان  رادر آينده اي تصور كنند كه شما ترسيم كرده ايد.

آنها با شور واشتياق شما ترغيب مي شوند وانرژي مي گيرند.بعبارتي شما منبع قدرت والهام بخشي آنها مي شويد.

اين كتاب ابزاري در اختيار شما قرار ميدهد تا آدم كاريز ماتيكي شويد.

 • كتاب جذبه راز تاثير گذاري ونفوذ،اثر كرت دبليو.مورتنسن،ترجمه منصوره سادات بيطرف، انتشارات آريا گهر
 • 978-600-92810-5-3
 • اصول تاثير گذاري
 • موفقيت
 • رقعي
 • شوميز
 • 1394
 • چهارم
 • 240
 • فارسي
 • 15000تومان
مــزایا
مــعایب