نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب 5اثر از رندی گیج

تومان 14,000

کتاب 5اثر از رندی گیج ،مجموعه سعادت،ترجمه علی معتمدی،محمد هادی ماکانی ،انتشارات درنا قلم

کتاب 5اثر از رندی گیج،به بازگوکردن 101 قانون توانگری سخن میگوید  که نتیجه صرف 15 سال ازعمده ی وقت وزمان این مرد بزرگ است.

اودر کتاب به ما می آموزد که فقر،کمبود ومحدویت ها نتیجه نبود فرصتها وموقعیتها نیستند.فقر درست به مانند نقطه مقابل خود،یعنی توانگری ،صرفا حالتی ازذهن است.با همین ذهن بود که من این  101 قانون را تجربه کردم وبه شما  تقدیم میکنم.

رندی گیج نماد انسانی است که ازهیچ به همه چیزرسیده است.وی ازدبیرستان اخراج شد،درنوجوانی به زندان افتاد ودرگیر اعتیاد شد ودچار ورشکستگی شد.با این همه میلیاردر  شد.

امروز رندی گیج مشاورشرکتهای معظم دنیاست ومربی وسخنران انگیزشی است که رویکردی سخت گیرانه ودلسوزانه دارد.

کتابهای رندی گیج به 25 زبان دنیا ترجمه شده است وبرای بیش ازدومیلیون نفر سمینار آموزشی وسخنرانی کرده است.

 • کتاب 5اثر از رندی گیج ،مجموعه سعادت،ترجمه علی معتمدی،محمد هادی ماکانی ،انتشارات درنا قلم
 • 978-600-7377-08-6
 • خودسازی -راه ورسم زندگی
 • موفقیت
 • رقعی
 • شومیز
 • 1394
 • اول
 • اول
 • فارسی
 • 14000تومان
مــزایا
مــعایب