نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب هنر بینش وانگیزه فردی اثر ریچارد بروک

تومان 8,000

کتاب هنر بینش وانگیزه فردی اثر ریچارد بروک ترجمه نیما عربشاهی

ریچارد بروک از اساتید موفقیت  وبازار یابی شبکه ای که سعی دارد در  کتاب خود  هنر بینش وانگیزه فردی و آموزه های موفقیت خود را که برپایه  رویا وانگیزه فردی است در اختیار ما قرار دهد.

وی معتقد است بدون این دو ،هیچ  چیزی کاربرد ندارد.بااین دو هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی تا قبل از اینکه در کاربازاریابی شبکه ای وارد شود دریک  کشتارگاه مرغداری بعنوان یک کارگر ساده کار میکرده است وزندگی توام با نامیدی ویاس داشته است .

در 22 سالگی  ودر سال 1977 همان دوستی که بوی پیشنهاد کار در مرغداری را داده بود بعد از دیدن وضعیت تاسف بار وی ،این بار بوی پیشنهاد  پیوستن به کار بازاریابی شبکه ای را میدهد.فرصتی که سر آغاز موفقیت  ورشد فردی ومالی برای اوبود.

او اولین میلیون دلار خود را تا قبل از30 سالگی دربدست می آورد.که حاصل کسب مقام فروشنده برتر در یک سازمان بازاریابی شبکه ای 60 میلیون دلاری بابیش از 25000 فروشنده بود.

سلسله مراتب پیشرفت وی هم چنان ادامه دارد وخود او اینها را نتیجه تغییر در افکار وعادتها  و تغییر نگرش  خود میداند.

کتاب حاضردر برگیرنده شالوده واساس موفقیت  یک انسان موفق است که بشکلی بی نظیر  وزود بازده مخاطبانش را آموزش میدهد.

  • کتاب هنر بینش وانگیزه فردی اثر ریچارد بروک ترجمه نیما عربشاهی
  • 978-964-06-9584x
  • رقعی
  • شومیز
  • 1388
  • دوم
  • 128
  • فارسی
  • 8000تومان
مــزایا
مــعایب