نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب گرگ هايي كه آنها را دريده ام

تومان 12,000

كتاب گرگ هايي كه آنها را دريده ام،تاليف مسعود لعلي، انتشارات مهارتهاي زندگي

سه دستور العمل قاطع براي مقابله با بي انگيزگي،تنبلي ورهايي از عادات ناسالم

اين كتاب در واقع درباره ي دو گرگ درون شماست:گرگ تنبلي وگرگ انگيزه.

گرگ تنبلي انسان را به قهقراي جموديت وبي حالي وسست عنصري مي كشاند؛ودر حاليكه گرگ انگيزش ،مشوق او به تغيير پذيري  وتكاپو واستقامت در راه رسيدن به اهداف است.

براي خداحافظي با انفعال بايد هواي گرگ خير درو نتان را داشته باشيد وبه تقويت  وتوانمند سازي اوبپردازيد.

در حقيت گرگها نماد دو گرايش متضاد در نهاد شمايند:از سويي رغبت به پويايي وسخت كوشي در وجود شما قرار دارد واز ديگر سو گرايشي هست كه شما را به بي تحركي وركود مي برد.

براساس تمثيل گرگها:

- اگر كارهاي نيمه تمام وبر زمين مانده متعددي در زندگي تان داريد .

-اگر طرح ها وبرنامه هاي سازنده در سر داريد ،اما براي اجرايشان اين دست وآن دست مي كنيد ومنتظر زمان مناسب هستيد.

-اكر اسير عادات ناسالم رفتاري واحساسي هستيد.

-اگر اغلب بخود مي گوييد :"وقتي حوصله داشتم ،كارم را انجام ميدهم "

-اگر اراده لازم براي پرداختن به امور مهم زندگي تان نداريد

-اگر دقيقه نودي هستيد وبا اضطراب وفشار زياد ،در لحظات آخر دست بكار ميشويد

-ودر يك كلام اگر بي حوصله ايد وفاصله علم وعملتان بسيار است.

همه وهمه ناشي از اين است كه گرگ تنبلي  در شما قوي و حكمران بلا منازع است.

در اين كتاب ياد مي گيريد با تمرين هاي ارائه شده در آن ،مهارتهاي خود انگيزشي خود را افزايش داده ونسبت به ارتقاي كيفيت زندگي وشكوفايي فردي خود موفق شويد. 

 • كتاب گرگ هايي كه آنها را دريده ام،تاليف مسعود لعلي، انتشارات مهارتهاي زندگي
 • 978-600-95108-2-5
 • موفقيت
 • موفقيت
 • رقعي
 • شوميز
 • 1394
 • دوم
 • 213
 • فارسي
 • 12000تومان
مــزایا
مــعایب