نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب شما عظيم تر از آن هستيد كه مي انديشيدجلد4

تومان 6,500

كتاب شما عظيم تر از آن هستيد كه مي انديشيدجلد4،تاليف مسعود لعلي،انتشارات بهار سبز

جانب عشق عزيز است فرو مگذارش

دوست داشتن براساس بازي  الا كلنگ مي ماند .كسي كه عاشق تر است خودش را پايين مي آورد تا عشقش از بالا بودن لذت ببرد.

جذاب ترين داستانهاي عاشقانه براي بهبود روابط ميان فردي ،خانوادگي وسازماني

شيو ه اي كه استاد  مسعود لعلي در آثارش ودر مجموعه كتابهاي ،شما عظيمتر از آني هستيد كه مي انديشيد ،استفاده كرده اند ،بر مبناي روايتگري داستاني و از روش قصه  براي انتقال مفاهيم به خوانندگان سود جسته اند.

وي بنيانگذار روش قصه درماني در ايران است.

عشق بزر گترين مصداق پيروزي  بر نفس و آشكار ترين برهان قدرت انساني است.

عظيم ترين انسانها،داناترين،باهوش ترين ،زيباترين ،با استعداد ترين  وثروتمند ترين ها نيستند ،بلكه كساني اند كه داراي مهربان ترين قلبهايند.

در حقيقت ،كمك وخدمتي كه به خلق روا مي داريم ،كمك به خداوند است.كمك به او تا قدرت وعظمت خويش را از طريق عظمتي كه ما از شيوه ي ابراز عشق در جايگاه مخلوق او به دست مي آوريم ،تجربه كند وآنرا ببيند. 

كسي كه مكتب عشق را براي خويش بر مي گزيند ،مقدس ترين شيوه زندگي را انتخاب كرده است.

 • كتاب شما عظيم تر از آن هستيد كه مي انديشيدجلد4،تايف مسعود لعلي، انتشارات بهار سبز
 • 978-964-91414-1-1
 • موفقيت
 • موفقيت
 • رقعي
 • شوميز
 • 1393
 • هفدهم
 • 152
 • فارسي
 • 6500تومان
مــزایا
مــعایب